• Oznam pre stravníkov

     • Žiaci sú z výletov odhlásení automaticky.

      Odhlásenie z obeda na deň 28. 06. 2024 je možný najneskôr vo štvrtok do 7:15 hod.

      Po tomto termíne bude systém na odhlasovanie zablokovaný.

      Odhlásenie z celodennej stravy najneskôr streda do 12:00 hod.

       

      Výdaj obeda:

      Utorok až štvrtok: 11:30 - 13:00 hod.

      Piatok 28. 06. 2024: 10:30 - 12:00 hod.

     • Učitelia anglického jazyka na vzdelávacom kurze v Írsku

     • Traja učitelia anglického jazyka z našej školy PaeDr. Eva Pacákova, Mgr. Jozef Kočiš a Ing. Štefan sa v dňoch 18. 05 26. 05. 2024 zúčastnili medzinárodného vzdelávacieho kurzu pre učiteľov s názvom Innovative Methodologies for Teaching and Learning. Tento kurz sa uskutočnil v hlavnom meste Írska v Dubline. Bol súčasťou projektu Rozvoj jazykových a odborných kompetencií v Európe a bol organizovaný v rámci programu Erasmus+ národnej agentúry SAAIC. Jeho cieľom bolo umožniť učiteľom cudzích jazykov ďalšie vzdelávanie na medzinárodnej úrovni a zefektívnenie vyučovacieho procesu na hodinách anglického jazyka. Vzdelávací kurz im predstavili nové, inovatívne metódy a formy vo vzdelávaní, z ktorých niektoré budú postupne zaraďované do nášho vzdelávacieho procesu.

      Súbežne počas siedmych dní vzdelávania prebiehali dva rôzne kurzy, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 42 učiteľov z 12 európskych krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Taliansko, Litva, Grécko, Bulharsko a Estónsko). Počas siedmych dni vzdelávania sme si obohatili svoje pedagogicko - profesionálne zručnosti, získali prehľad aj o iných formách vzdelávania sprostredkovaný cez inovatívny prístup. Nadviazali sme kontakty s ostatnými učiteľmi vzdelávacích kurzov z viacerých európskych krajín a diskutovali o systémoch vzdelávania v ich krajinách. Zdokonalili sme si jazykové zručnosti a priniesli pre školu nové obsahy vzdelávania. Súčasťou vzdelávacích kurzov, ktoré prebiehali na univerzite Trinity College v centre mesta, boli aj terénne projekty zamerané na spoznávanie írskej kultúry a histórie, ktoré nám umožnili získať obraz o spôsobe života v danej krajine. Navštívili sme národnú galériu, ale aj prírodnú oblasť Glendalough, ktorá je súčasťou národného parku Wicklow, kde sme obdivovali staroveku históriu kláštora mníchov umiestnenú do nádhernej írskej prírody.

      Vo voľnom čase sme sa zamerali na bližšie oboznámenie sa s kultúrnymi  a historickými pamiatkami Dublinu, čím sme získali praktický prehľad o tom čo vyučujeme na hodinách anglického jazyka. Okrem iného sme navštívili rôzne múzeá a galérie.

      Našim partnerom v tomto projekte bola vzdelávacia inštitúcia English Matters, ktorá má dlhoročné skúsenosti s návrhom, implementáciou a podporou vzdelávacích programov pre európske inštitúcie v oblasti vzdelávania učiteľov. Školiaci tím tvorili skúsení odborníci v oblasti odbornej prípravy. Išlo o kvalifikovaných učiteľov a školiteľov, ktorí nám sprostredkovali  užitočné informácie potrebné pre našu prácu.

      Realizáciou tohto projektu sme načerpali skúsenosti, ktoré by sme chceli využiť pri realizácii budúcich projektov. Zažili sme veľa krásnych chvíľ a boli sme oboznámení s inovatívnymi vyučovacími metódami, ktoré využijeme vo svojej ďalšej pedagogickej praxi. 

       

      Ing. Štefan Brečka

     • Medzinárodný hudobný festival Costa Barcelona (Španielsko)

     • Dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA sa v dňoch 1.- 6. mája  2024 zúčastnil Medzinárodného hudobného festivalu Costa Barcelona (Španielsko), kde svojim spevom reprezentoval Slovensko, Levoču a Strednú odbornú školu pedagogickú v Levoči. Išlo už o v poradí 10.ročník nesúťažnej prehliadky, kde sa stretávajú zbory z  rôznych krajín: Estónsko, Írsko a Turecko. Domov si odnášame veľa  skúseností a zážitkov. 

     • Dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

     • Riaditeľ SOŠPg v Levoči oznamuje, že záujemcovia o štúdium v šk. r. 2024/2025 v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium) môžu podať prihlášku do 31. mája 2024 na našu adresu. Bližšie informácie nájdete v hornom menu v časti Prijímacie skúšky / Pomaturitné štúdium. 

     • 180. výročie exodu štúrovcov do Levoče

     • Naši chlapci a chlapci z gymnázia hrali na námestí pred sochou Ľudovíta Štúra historické dramatické časti z príležitosti príchodu protestujúcich študentov z bratislavského lýcea do Levoče. Hymnické piesne zaspieval spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA.(Štátna hymna, Gaudeamus, Kto za pravdu horí).

      Vedenie Matice slovenskej z Martina, Liptovského Mikuláša, zo Sp. Novej Vsi a Levoče ďakujú vedeniu školy za úspešnú atmosféru, nášmu speváckemu zboru, folklóru, chlapcom - štúrovcom.

     • Mládež spieva 2024

     • Dňa 26.3.2024 sa vo Vranove Nad Topľou konal 52. ročník súťaže speváckych zborov Mládež spieva. Náš zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA pod vedením Blanky Richnavskej a Slavomíra Kolesára, sa umiestnil v krásnom striebornom pásme. Srdečne gratulujeme.

     • Súťažná prehliadka pedagogických škôl AKORD 2024

     • 20.03.2024 sa naše žiacky zúčastnili 6. ročníka súťažnej prehliadky pedagogických škôl v speve ľudovej a populárnej piesne AKORD 2024. Našu školu reprezentovali žiačky: M. Džurňáková (IV.B), E. Trnková (IV.A), J. Bukovinová (IV.C), D. Greňová (I.B) a akordeónový sprievod v podaní A. Hudáčeková. Pedagogické školy na Slovensku i v Čechách priniesli tie najlepšie speváčky, konkurencia bola veľká. Odborná porota rozhodla a my sme si odniesli 2. miesto v speve populárnej piesne - E. Trnková. Ďakujeme za veľa krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, skúseností a priateľstvá.

      Pripravili: PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD., Mgr. Dominika Sokolská, DiS. art.

     • Celoslovenská spevácka súťaž FULLSTAR 2024

     • Dňa 12.03.2024 sa naše žiacky zúčastnili 7. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže FULLSTAR 2024 v Ružomberku. Školu reprezentovali Dorota Nehilová a Diana Svitaňová - ktorá sa umiestnila v striebornom pásme.

      Pripravila: Mgr. Dominika Sokolská, DiS. art.

     • Expert geniality show - celoslovenská súťaž

     • Dňa 28.11.2023 sa 6 žiakov z triedy III.A zúčastnilo súťaže Expert geniality show, ktorú každoročne organizuje nezisková organizácia Talentída. Súťažiaci si vyberali dve zo šiestich ponúknutých tém – Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Po dlhom čakaní na výsledky sa môžeme nakoniec pochváliť získaním ocenenia Top expert pre troch žiakov – Nataše Malecovej, Kataríny Trembovej a Samuela Petreka. Súťaže sa zúčastnila aj Nina Pridalová, Agáta Matalíková a Gréta Fördösová, ktoré síce ocenenie Top experta nezískali,  určite si však zaslúžia pochvalu za reprezentáciu školy.

      Pripravila J. Markovičová

     • SLÁVNOSTNÝ KONCERT

     • Stredná odborná škola pedagogická srdečne pozýva priaznivcov krásnej hudby na slávnostný koncert pri príležitosti odovzdania dirigentskej taktovky Igora Gregu, ktorý sa bude konať v piatok 8. marca 2024 o 18.00 hod. v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi.

     • Okresné kolo vo FLORBALE žiakov a žiačok stredných škôl

     • Dňa 13. februára 2024 sa študenti našej školy zúčastnili okresného kolo vo florbale žiakov a žiačok stredných škôl. Organizátorom tohto turnaja bolo CVČ v Levoči a miestom konania ŠH na ZŠ Francisciho. Samozrejme, že sme na tomto turnaji nechýbali ani my a úspešne sme reprezentovali našu školu. Naše dievčatá si v konkurencií štyroch tímov (Gymnázium J.F.R., Gymnázium sv. F.A., Stredná zdravotnícka škola a Stredná odborná škola pedagogická) počínali suverénne, vyhrali všetky tri zápasy a obsadili prvé miesto. Týmto umiestnením si zabezpečili účasť na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v jarných mesiacoch v Prešove. Aj naši chlapci si nepočínali zle, v silnej konkurencií šiestich tímov (Gymnázium J.F.R., Gymnázium sv. F.A., Stredná zdravotnícka škola, SOŠ Majstra Paula, SOŠ Bjacovce a Stredná odborná škola pedagogická) nebojovali o popredné umiestnenie, ale zahrali veľmi dobre vyrovnané zápasy. Všetci si za reprezentáciu našej školy zaslúžia tu najvyššiu pochvalu.

      Našu školu reprezentovali:

      Bekešová Dominika (3.C), Čižiková Ela (2:B), Halčinová Karolína (3:C), Horváthová Lea (2.B), Hudáčeková Anna (1.B), Janíková Viktória (1.A), Marflaková Miriam (3:C), Morongová Vanes (4.B), Oravcová Sofia (4.C), Slivošová Patrícia (2:B), Vilkovská Nikola (1.A)   

      Boguský Martin (2.B), Gemzický Noel (3:C), Lisoň Jakub (2.B), Mižigár Adam (1.A), Mižigár Lukáš (4.C), Neupaver Norbert (2.C), Strella Šimon (2.C).

      Pripravil: Brečka Štefan

     • Svetový deň čítania nahlas

     • 07. 02. 2024 bol Svetovým dňom čítania nahlas, v rámci ktorého naše žiačky a naši žiaci 1. A, 1. B, 2. B a 3. B na niektorých hodinách mali možnosť nahlas čítať zo svojej obľúbenej knihy, a tak sa podeliť so svojim čitateľským zážitkom. Zároveň v tento deň vybraní žiaci čítali nahlas zo svojich obľúbených kníh spolu s pani Mgr. Jankou Dolanskou v Knižnici Jána Henkela v Levoči.

     • Tematický deň „Zvieratá v literatúre“

     • Dňa 30. januára 2024 sa študenti 3.A triedy zúčastnili tematického dňa „Zvieratá v literatúre“ v Spojenej škole internátnej v Levoči. Na začiatku študenti predviedli divadelné vystúpenie s názvom „Ľadové kráľovstvo”. Následne žiaci jednotlivých tried spolu s učiteľmi a študentmi pracovali v tvorivých skupinách, ktorých výsledné úlohy boli odprezentované v závere dňa. Všetci si tento nezabudnuteľný deň užili a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

     • OZNÁMENIE o konaní volieb do Rady školy pri SOŠPg  v Levoči

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, 054 01 Levoča na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 16. 01. 2024 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči.

      Voľby jedného zástupcu žiackej školskej rady sa uskutočnia 13. 02. 2024 o 9.45 hod. v miestnosti č. 125

      Pozvánka

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ

     • 5.10.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov stredných škôl, kt. zorganizovalo CVČ Olymp a ZŠ G. Haina v Levoči. Štartovali všetky stredné školy z okresu Levoča. Našu školu reprezentovali Zoja Koršalová, Vanesa Morongová, Martin Boguský, Šimon Strella a Nórbert Neupauer. Zoja Koršalová sa umiestnila na 1.mieste a Vanesa Morongová na 3.mieste. V súťaží družstiev dievčatá celkovo obsadili 1.miesto, k čomu im srdečne blahoželáme.

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

     • Oznamujeme žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 04. 09. 2023 (pondelok) o 09:00 hod. na nádvorí školy.

      Po oficiálnom začiatku školského roka dostanú žiaci všetky potrebné informácie súvisiace so štúdiom od svojich triednych učiteľov na úvodnom stretnutí v učebniach.

      Mgr. Miloslav Repaský

      riaditeľ školy