• Návšteva partnerskej školy z Berouna
     • Školský výlet v Bratislave

      Na pozvanie poslanca NR SR PhDr. Vladimíra Ledeckého sa v dňoch 21.-23. júna 2022 žiaci II.C zúčastnili exkurzie v NR SR. Po bezpečnostnej kontrole pri vstupe sa žiakov ujala PhDr. Lujza Kittlerová z Kancelárie NR SR, odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. Exkurzia začala vo vestibule NR SR pri buste J. M. Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Jej výklad o štátnych symboloch, prvej i súčasnej zástave SR, o ústave, štúrovcoch či obrazoch Albína Brunovského, fungovaní a význame NR SR bol vysoko profesionálny a udivujúci. Veľký rešpekt a úcta pred jej vedomosťami a prejavom. Z balkóna rokovacej sály mali možnosť pozorovať priebeh rokovania.

     • Návšteva partnerskej školy

      Počet žiakov našej školy sa tento víkend o čosi zvýšil - aj keď iba na pár dní. 24.-26. júna 2022 internát školy obývali žiaci SPgŠ v Beroune spolu so svojimi učiteľmi. Roky trvajúca družba so Strednou pedagogickou školou v Beroune pokračuje a všetci veríme, že to tak bude aj naďalej. Vymeníme si skúsenosti, postrehy, upevníme staré a vytvoríme nové priateľstvá. Veríme, že sa im u nás páči a prajeme príjemný pobyt

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2022

      Riaditeľ SOŠ pedagogickej v Levoči oznamuje uchádzačkam a uchádzačom o denné 4-ročné štúdium odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že prijímacie skúšky - skúšky na overenie špeciálnych zručností a talentu (talentové skúšky) sa uskutočnia v 1. termíne v dňoch:

      04. 05. 2022 (streda)
      05. 05. 2022 (štvrtok)
      06. 05. 2022 (piatok).

     • Venujte nám 2 % z dane

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Strednej pedagogickej školy v Levoči. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
  • OZNAMY
    
   Štipendium
      

   Študenti SOŠPg môžu získať sociálne štipendium. Žiadosť o štipendium môže podať žiak kedykoľvek v priebehu školského roka. Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou.

      
   Škola pod palcom
      
   Rodičia: známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie. Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile. Žiaci: domáce úlohy, písomky, obedy, suplovanie, správy spolužiakom. Interaktívne testy z Matematiky, Slovenčiny, Angličtiny, Biológie, Geografie a dokonca aj z Hudobnej!
      
      
    
   Využi zľavu 10 % v kamenných prevádzkach Martinus a dodatočnú zľavu 2 % na vybrané tituly v najväčšom internetovom kníhkupectve na Slovensku - na www.martinus.sk.

    

  • Partneri

   • Mesto Levoča
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   • Pondelok15. 8. 2022
   • ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • DofE

   • ŠKOLSKÝ FEJSBUK

  • Venujte nám 2% z dane