• Snehuliačik

      Aj počas obdobia obmedzenia pohybu na Slovensku myslíme na Vás, keď ste doma - žiačky a žiaci so svojimi súrodencami a rodičia so svojimi ratolesťami. Využite svoj čas na spoločnú činnosť - výrobu snehuliačika, ktorá Vám iste prinesie potešenie a dobrý pocit.

      Postavím si snehuliaka na najbližšom brehu...
      ...ale až nám pribudne oveľa viac snehu!
      My si ho však postavíme hneď.
      Že nemáme sneh?
      To predsa vôbec neprekáža.
      Postavíme si ho hneď!
      Ako? Že neviete?

     • Oznam pre záujemcov o štúdium

      Oznamujeme Vám, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa neuskutočnil plánovaný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vôbec neuskutoční.

      Veríme, že Váš záujem o štúdium na našej škole neodradí ani táto nepriaznivá situácia a že sa rozhodnete podať si prihlášku na našu školu, na ktorej môžete získať kvalitnú prípravu na povolanie učiteľky v materskej škole a tiež na povolanie vychovávateľa/vychovávateľky v školskom klube detí.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 24. 11. 2020 sa uskutočnilo online školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Bolo zamerané na overovanie vedomosti z jazykových zručnosti - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 31 študentov z viacerých tried našej školy. Celkovým víťazom školského kola sa stal Ivo Kovalčík zo IV.C triedy. Víťazovi gratulujeme a držíme mu palce na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 13.01.2021 v Poprade. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov pri štúdiu tohto krásneho jazyka.

     • OZNÁMENIE o konaní volieb do Rady školy pri SOŠ pedagogickej v Levoči

      Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, 054 01 Levoča na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 19. 10. 2020 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči.

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
  • OZNAMY
    
   Štipendium
      

   Študenti SOŠPg môžu získať sociálne štipendium. Žiadosť o štipendium môže podať žiak kedykoľvek v priebehu školského roka. Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou.

      
   Škola pod palcom
      
   Rodičia: známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie. Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile. Žiaci: domáce úlohy, písomky, obedy, suplovanie, správy spolužiakom. Interaktívne testy z Matematiky, Slovenčiny, Angličtiny, Biológie, Geografie a dokonca aj z Hudobnej!
      
      
    
   Využi zľavu 10 % v kamenných prevádzkach Martinus a dodatočnú zľavu 2 % na vybrané tituly v najväčšom internetovom kníhkupectve na Slovensku - na www.martinus.sk.

    

  • Partneri

   • Mesto Levoča
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   • Sobota23. 1. 2021
   • ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • DofE

   • ŠKOLSKÝ FEJSBUK