• MATURITA 2023
   • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2023
   • MATURITA 2023
   • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2023
   • MATURITA 2023
   • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2023
   • MATURITA 2023
   • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2023
     • Erasmus+ vyhodnotenie výzvy 2023

      V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu naša škola získala grant vo výške 64 499 EUR s projektom „Rozvoj jazykových a odborných kompetencií v Európe“. Projekt potrvá 12 mesiacov, v rámci neho bude v školskom roku 2023/2024 na odbornú prax do Írska do Dublinu vyslaných 16 žiakov a na vzdelávací kurz v anglickom jazyku 3 učitelia. Tešíme sa na nové zážitky!

     • Akademická Banská Bystrica

      Iuventus Paedagogica sa v dňoch 17.05.-19.05.2023 zúčastnil festivalu zborového spevu Akademická Banská Bystrica 2023. Úspešne reprezentoval našu školu a domov si odniesol strieborné pásmo a cenu primátora mesta Banská Bystrica. Zbor pracuje pod vedením Mgr. Blanky Richnavskej, DiS. art. a PaedDr. Slavomíra Kolesára. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. Dana Vrabľová.Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Športový štvrtok

      Dňa 20.04. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo vo florbale žiačok v Prešove a dievčatá skončili na 3.mieste. Naši kolegovia nás rovnako úspešne reprezentovali na basketbalovom turnaji o Pohár predsedu PSK a obsadili 2. miesto. Blahoželáme.

    • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
  • OZNAMY
    
   Štipendium
      

   Študenti SOŠPg môžu získať sociálne štipendium. Žiadosť o štipendium môže podať žiak kedykoľvek v priebehu školského roka. Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou.

      
   Škola pod palcom
      
   Rodičia: známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie. Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile. Žiaci: domáce úlohy, písomky, obedy, suplovanie, správy spolužiakom. Interaktívne testy z Matematiky, Slovenčiny, Angličtiny, Biológie, Geografie a dokonca aj z Hudobnej!
      
      
    
   Využi zľavu 10 % v kamenných prevádzkach Martinus a dodatočnú zľavu 2 % na vybrané tituly v najväčšom internetovom kníhkupectve na Slovensku - na www.martinus.sk.

    

  • Partneri

   • Mesto Levoča
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   • Piatok2. 6. 2023
   • ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • DofE

   • ŠKOLSKÝ FEJSBUK

  • Venujte nám 2% z dane