• Kde si preukaz vybaviť?

  •  

   Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC a informácie o stredoškolskom termináli môžete získať na škole.

   Koordinátor: Mgr. Jozef Kočiš
   Tel.: 053 451 22 05
   Email: kocisjozef@gmail.com

    

   Platby

   Poplatky za preukaz žiaka môžete uhradiť osobne u koordinátora alebo na bežný účet Občianskeho združenia Strednej pedagogickej školy v Levoči v Slovenskej sporiteľni 5062662520/0900. Do poznámky uveďte meno žiaka a dátum narodenia.

    

   Pre prvé vystavenie preukazu žiaka potrebujete:

   • vyplnené a podpísané žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré si môžete stiahnuť zo stránky školy v ľavom menu Dokumenty školy/ Dokumenty na stiahnutie (je potrebné podpísať obe strany),

   • poplatok 20,- EUR (táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na daný školský rok a poplatok za výrobu čipového preukazu),

   • 1 fotografiu žiaka (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz (toto nie je nevyhnutné, fotografie si môžu dolepiť samotní žiaci pri preberaní preukazu).

    

   Predĺženie platnosti preukazu žiaka

   Žiak si môže vybrať z troch druhov poplatkov podľa toho, kde preukaz využíva:

   1. škola / doprava: 3€  
   2. škola / zľavy: 10€
   3. škola / doprava / zľavy: 13€

    

   • škola - školská jedáleň, školská knižnica a dochádzkový systém,
   • doprava - čipová karta na MHD, SAD a železnice počas školského roka a prázdnin na takmer všetkých trasách a linkách v rámci Slovenska,
   • zľavy - 110 000 zliav v rámci Slovenska a v zahraničí určených pre držiteľov medzinárodných preukazov ISIC a EURO<26