• Kde si preukaz vybaviť?

  •  

   Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC a informácie o stredoškolskom termináli môžete získať na škole.

   Koordinátor: Mgr. Jozef Kočiš
   Tel.: 053 451 22 05
   Email: kocisjozef@gmail.com

    

   Platby

   Poplatky za preukaz žiaka môžete uhradiť osobne u koordinátora alebo na bežný účet Občianskeho združenia Strednej pedagogickej školy v Levoči v Slovenskej sporiteľni 5062662520/0900. Do poznámky uveďte meno žiaka a dátum narodenia.

    

   Pre prvé vystavenie preukazu žiaka potrebujete:

   • vyplnené a podpísané žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré si môžete stiahnuť zo stránky školy v ľavom menu Dokumenty školy/ Dokumenty na stiahnutie (je potrebné podpísať obe strany),

   • poplatok 22,- EUR (táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na daný školský rok a poplatok za výrobu čipového preukazu),

   • 1 fotografiu žiaka (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz (toto nie je nevyhnutné, fotografie si môžu dolepiť samotní žiaci pri preberaní preukazu).

    

   Duplikát preukazu pri poškodení alebo strate preukazu - 12 EUR

   Predĺženie platnosti preukazu žiaka

   Žiak si môže vybrať z troch druhov poplatkov podľa toho, kde preukaz využíva:

   1. škola / doprava: 4€  
   2. škola / zľavy: 10€
   3. škola / doprava / zľavy: 14€
   • škola - školská jedáleň, školská knižnica a dochádzkový systém,
   • doprava - čipová karta na MHD, SAD a železnice počas školského roka a prázdnin na takmer všetkých trasách a linkách v rámci Slovenska,
   • zľavy - 110 000 zliav v rámci Slovenska a v zahraničí určených pre držiteľov medzinárodných preukazov ISIC a EURO<26