• O nás

    • V súčasnosti zbor pracuje pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta Mgr.  et Mgr. art Igora Gregu, organizačnou vedúcou je Mgr. Dana Vrabľová. V  repertoári má skladby z rôznych štýlových období, hlavne však skladby klasickej polyfónie a tiež úpravy slovenských ľudových piesní a piesní rôznych národov, ako aj skladby populárneho žánru. Zbor sa zapája do verejného života mesta a regiónu, zúčastňuje sa regionálnych prehliadok zborového spevu - Spišské zborové dni (2006, 2007, 2011,2013) a Barborské slávnosti (2009, 2010) a je aj pravidelným účastníkom celoslovenských súťaží mládežníckych speváckych zborov. Na celoštátnych súťažných prehliadkach mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, dosiahol umiestnenia v zlatom pásme ( 2002, 2004, 2008, 2012) a striebornom pásme ( 2006, 2010) a tiež získal  viacnásobne Cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora, Cenu za najlepšiu dramaturgia súťažného programu a Cenu za interpretáciu klasickej polyfónie.

     Napriek tomu, že spevácky zbor nedosahuje interpretačnú úroveň z obdobia „zlatej éry“ z prelomu 70. a 80. rokov, patrí medzi popredné mládežnícke telesa na Slovensku. Pravidelne zúčastňuje aj európskych súťaží mládežníckych speváckych zborov, kde sa umiestňuje na popredných miestach. V roku 2006 reprezentoval SR na medzinárodnom festivale Mladá Smetanova Litomyšl, na Medzinárodnej súťaži stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica (bronzové pásmo 2011, 2013) a na Medzinárodnej súťaží mládežníckych speváckych zborov v slovinskom Celje (strieborné pásmo 2007, 2011), v roku 2011 sa predstavil aj samotným koncertom aj v rámci Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov a v  roku 2015 reprezentoval školu na Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca v Košiciach a na Medzinárodnom zborovom festivale Svátky písní v Olomouci, kde sa umiestnil v striebornom pásme.

     Jeden z najväčších vrcholov svojej umeleckej činnosti od 90. rokov dosiahol na celoslovenskej súťaži mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2008 v Bratislave, kde získal zlaté pásmo a za interpretáciu povinnej skladby Cenu Hudobného fondu Za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora.