• Pomaturitné štúdium

    • Podmienkou prijatia je riadne vyplnená prihláška na pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej škole

     K prihláške je potrebné priložiť:

     • kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške,
     • kópiu občianskeho preukazu,
     • životopis.


     Prihlášku na štúdium nájdete v hornom menu Dokumenty/Tlačivá.

      Informácia pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2023/24

     Termín na podávanie prihlášok je do 31. mája 2023.                                                                                

     Kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného kvalifikačného  štúdia - študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na školský rok 2023/2024 - rozkliknite sekciu Pomaturitné štúdium (vľavo hore).

     Talentové skúšky na pomaturitné štúdium budú prebiehať v týždni od 05. 06. 2023 do 09. 06. 2023 (presný termín bude uvedený v pozvánke).

     Všetky podrobnosti súvisiace s prijímacím konaním a štúdiom budú písomne oznámené jednotlivým uchádzačom.