• Pomaturitné štúdium

    • Podmienkou prijatia je riadne vyplnená prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole

     K prihláške je potrebné priložiť:

     • kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške,
     • kópiu občianskeho preukazu,
     • životopis.


     Prihlášku na štúdium nájdete v hornom menu Dokumenty/Tlačivá.

      Informácia pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/22

     Termín na podávanie prihlášok je do 31. mája 2021.                                                                                

     Kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného kvalifikačného  štúdia - študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na školský rok 2021/2022 - rozkliknite sekciu Pomaturitné štúdium (vľavo hore).

     Termín talentových skúšok pomaturitného štúdia je stanovený na predposledný júnový týždeň (termín bude upresnený podľa počtu prihlásených záujemcov).

     Všetky podrobnosti súvisiace s prijímacím konaním a štúdiom budú písomne oznámené jednotlivým uchádzačom.