• PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2022

     • Riaditeľ SOŠ pedagogickej v Levoči oznamuje uchádzačkam a uchádzačom o denné 4-ročné štúdium odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že prijímacie skúšky - skúšky na overenie špeciálnych zručností a talentu (talentové skúšky) sa uskutočnia v 1. termíne v dňoch: 

      04. 05. 2022 (streda)
      05. 05. 2022 (štvrtok) 
      06. 05. 2022 (piatok).

      V prípade realizácie 2. termínu sa prijímacie skúšky uskutočnia v dňoch od 11. 05. 2022 do 13. 05. 2022.

      Na školský rok 2022/2023 bude do 1. ročníka prijatých 81 žiakov.

      Podrobnosti k prijímacím skúškam sú uvedené v pozvánke, ktorá bude odoslaná všetkým prihláseným uchádzačom a uchádzačkam.
       

     • Venujte nám 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Strednej pedagogickej školy v Levoči. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy.

      Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.


      Podrobnejšie informácie ako postupovať nájdete tu.

      Predvyplnené tlačivo na stiahnutie:

      Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (FO)

     • Testovanie PISA

     • 26. apríla 2022 (utorok) sa vybraní žiaci našej školy prvýkrát zúčastnia medzinárodnej štúdie Program medzinárodného hodnotenia žiakov – PISA. Naši žiaci budú riešiť úlohy v oblasti čítania, prírodných vied, matematiky a po prvýkrát v histórii aj z oblasti tvorivého myslenia.

      Prezentácia Pisa_rodičia (pdf)

      Prezentácia Pisa_žiaci (pdf)

      Držme im palce, určite jednotlivé úlohy zvládnu úspešne.

     • Oznam pre uchádzačky o pomaturitné štúdium

     • Oznamujeme uchádzačkám o pomaturitné kvalifikačné štúdium pre študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že informácie o prijímacom konaní na školský rok 2022/2023 zverejníme v zmysle príslušných predpisov začiatkom mája 2022. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 678 024.

     • Okresné/Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizovala Súkromná stredná škola v Poprade. Zúčastnili sa ho víťazí školských kôl a bolo zamerané na overovanie vedomosti z jazykových zručnosti - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Alexandra Sukeníková zo 4.C triedy. Počínala si veľmi úspešne, zvíťazila a reprezentovala našu školu a okres na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.2.2022 v Prešove. Aj na krajskom kole sa jej darilo, absolvovala písomnú aj ústnu časť a v silnej konkurencii kraja obsadila veľmi pekné 5. miesto.  Gratulujeme jej a prajeme veľa úspechov v študijnom aj osobnom živote.  

      Brečka Štefan

     • Očkovanie v internáte Strednej odbornej školy pedagogickej

     • V dňoch 07. 01. 2022 (piatok) a 08. 01. 2022 (sobota) sa bude očkovať v čase od 10.00 – 17.00 hod. v internáte Strednej odbornej školy pedagogickej, Námestie Majstra Pavla 22, Levoča.

      Výjazdová očkovacia služba bude očkovať proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Comirnaty od konzorcia BioNtech/Pfizer. Organizátorom je Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Levoča.

      Očkovať sa bude aj bez registrácie. Registrovať na presný čas sa môžete na http://www.psk-ockovanie.sk

      Vytlačte a vypíšte si potrebné tlačivá, ktoré prinesiete na očkovanie so sebou: ISaAD_Pfizer_VOS (pdf).

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 15. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Bolo zamerané na overovanie vedomostí z jazykových zručností - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 30 študentov z viacerých tried našej školy. Následne súťažiaci, ktorí skončili na prvých troch miestach v písomnej časti, absolvovali dňa 22. 11. 2021 ústne kolo. Najlepšie zo všetkých súťažiacich si počínala Alexandra Sukeníková zo 4. C triedy. Veľmi tesne za ňou na druhom mieste skončila Nina Šmelková z 3. C triedy a na treťom Anežka Neupauerová z 3. B triedy. Víťazke gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 13. 01. 2022 v Poprade.   

     • COVID-19 opatrenie

     • Žiadame Vás, aby ste na komunikáciu so školou počas úradných hodín využívali dištančný spôsob komunikácie (telefonicky, písomne, e- mail). Ďakujeme za porozumenie.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

    • Obnova národnej kultúrnej pamiatky
     • Obnova národnej kultúrnej pamiatky

     • Obnova národnej kultúrnej pamiatky – DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 21, LEVOČA

      Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

      Obnova hlavnej fasády meštianskeho domu spojená s umelecko­remeselnou obnovou okenných šambrán. Obnova fasády bude mať pozitívny vplyv na stavebno-technický stavu objektu, prezentáciu jeho historických hodnôt a vylepšenie interiéru Mestskej pamiatkovej rezervácie Levoča.

      Predmetom obnovy fasády sú práce v exteriéri: lokálne odstránenie poškodených častí omietok, umelecko-remeselná obnova kamenných šambránnapustenia a tvarového doplnenia kameňa, medziblokovej stabilizácie nanesenie sanačnej omietky v soklovej časti,  doplnenie omietok hladkými paropriepustnými omietkami,  realizácia nových paropriepustných náterov fasády. Obnova fasády bude ukončená  do konca roka 2021.

      Oznámenie o podpore projektu  

     • EKOdeň

     • V pondelok, 18. 10. 2021, sa žiaci druhých ročníkov zúčastnia podujatia s názvom EKOdeň, ktoré  pre našich žiakov pripravili lektori z Občianskeho združenia VZÁCNE PLASTY – Ing. Martin Vasko a Ing. Samuel Ruščák.

     • Ako pracovať s knihou a detským čitateľom

     • Dňa 20. 10. 2021 (streda) sa v našej škole uskutoční 1. workshop v rámci podujatia organizovaného v spolupráci s Knižnicou Jána Henkela v Levoči a jej riaditeľkou, Mgr. Jankou Dolanskou, s názvom Ako pracovať s knihou a detským čitateľom v rámci projektu Kultúra nás spája.

      Workshop pre študentov bude lektorovať doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., vysokoškolská učiteľka a literárna vedkyňa na FF UPJŠ v Košiciach, ktorá sa dlhodobo venuje problematike detskej literatúry, jej estetickým a axiologickým aspektom, ako aj problematike recepcie umeleckej literatúry pre deti a mládež.

     • Riaditeľské voľno

     • Riadit SOŠPg oznamuje, že dňa 14. septembra 2021 (utorok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začína 16. septembra 2021 (štvrtok) podľa rozvrhu.

     • Kurz ochrany života a zdravia 

     • Kurz ochrany života a zdravia sa bude konať Pieninskom národnom parku (Červený Kláštor) v nasledovných termínoch: 06.-10. 09. 2021 pre III.B a III.C, 13.-17. 09. 2021 pre III.A,  20.-24. 09. 2021 pre I.D a I.E. 

      Zraz je v prvý deň kurzu o 07.45 hod. pred školou a odchod autobusu je o 08.00 hod. Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Pltník v Červenom Kláštore.