• Riaditeľské voľno

     • Riadit SOŠPg oznamuje, že dňa 14. septembra 2021 (utorok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začína 16. septembra 2021 (štvrtok) podľa rozvrhu.

     • Kurz ochrany života a zdravia 

     • Kurz ochrany života a zdravia sa bude konať Pieninskom národnom parku (Červený Kláštor) v nasledovných termínoch: 06.-10. 09. 2021 pre III.B a III.C, 13.-17. 09. 2021 pre III.A,  20.-24. 09. 2021 pre I.D a I.E. 

      Zraz je v prvý deň kurzu o 07.45 hod. pred školou a odchod autobusu je o 08.00 hod. Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Pltník v Červenom Kláštore.  

     • Otvorenie školského roka 

     • Dňa 02. septembra 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. sa uskutoční otvorenie školského roka na nádvorí pred budovou školy.

      Nástup žiakov prvých ročníkov je o 8.30 hod. z dôvodu rozdelenia do tried a odovzdaniu písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Tlačivo na stiahnutie vo formáte pdf: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Nástup žiakov II. - IV. ročníkov je o 8.45 hod. Žiaci prostredníctvom Edupage aplikácie v časti Žiadosti / Vyhlásenia podajú online písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dňa 1.9.2021 alebo 2.9.2021 do 8.00 hod. Link ako postupovať je tu.

      Po otvorení školského roka sa žiaci premiestnia do tried. Podmienkou vstupu pre všetkých je rúško, dezinfekcia rúk, dodržiavanie minimálneho odstupu. Žiaci strávia v škole len čas nevyhnutný na vypočutie si informácií týkajúcich sa otvorenia školského roka.

     • Antigénové samotesty pre žiakov 

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia prejavili záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Testovanie samotestami je dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Samotestovanie odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR:

      Návod na použitie  

      Sprievodca pre samotestovanie  

      Školský semafor 2021/2022   

     • SWAP oblečenia

     • Naša škola v spolupráci s Kultúrno-informačným centrom v Levoči organizuje dňa 28.6.2021 SWAP oblečenia, nakoľko nám nie je ľahostajný osud našej planéty.Posielam Vám info ku uvedenej aktivite. KIC Levoča zabezpečilo DJ aj moderátora, preto verím, že pôjde o príjemne, no zároveň užitočne strávený deň pred odovzdávaním vysvedčenia :-)Srdečne Vás na uvedený SWAP pozývame.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 

     • Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 29. júna 2021 (utorok) o 09.00 hod. na školskom dvore, po programe bude prebiehať odovzdávanie vysvedčení v triedach. 

     • Kvapka krvi

     • Dňa 24.06.2021 sa dobrovoľníci tretích ročníkov zúčastnili akcie nemocnice Agel v Levoči pod heslom „Zachránim Ti život, som Tvoja krv“. Primárnym cieľom akcie bolo poukázať na dôležitosť darovania krvi najmä v tomto období, keď je na cestách zvýšené množstvo „prilbovaných“ účastníkov cestnej premávky ako sú motorkári, cyklisti či korčuliari. Keďže sa naši žiaci stávajú dospelými a súčasne aj držiteľmi vodičských preukazov, prišli sme túto akciu podporiť s túžbou pomôcť tým, ktorí to potrebujú a prekonať vlastné limity. Môžeme s hrdosťou povedať, že všetci to krásne zvládli s úsmevom na perách, s dobrým pocitom a s osobným cieľom  prísť opäť a podporiť tak aj ostatných žiakov našej školy v tejto krásnej myšlienke.

     • Turistická vychádzka

     • Dňa 24. júna 2021 sa žiaci I.- III. ročníkov zúčastnia turistickej vychádzky. Zraz je za každého počasia. Obuv a oblečenie si zoberte ako na turistiku (vhodná turistická obuv, pršiplášť), jedlo a pitie si vezmite so sebou.

     • Termín talentových skúšok 

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje všetkým uchádzačom o dvojročné pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňa 24. a 25. júna 2021 (štvrtok, piatok) v budove školy podľa pozvánky.  

     • Riaditeľské voľno 

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje, že dňa 25. júna 2021 (piatok) a 30. júna 2021 (streda) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. 

     • # Jeruzalemská výzva našich štvrtákov

     • TV LEVOČA spracovala DANCE CHALLENGE JERUSALEMA v podaní našich absolventov. Nech ENERGIA, ktorá z neho sála, sa vďaka všetkým našim zdieľaniam i laikom posunie aj k ostatným, zvlášť v tejto dobe. Poďakovanie za skvelú hudbu, thanks for the great song DJ MASTER KG feat. Nomcebo a našim absolventom prajeme veľa zdravia a šťastia v živote. Nech sa aj k ďalším životným výzvam postavia čelom ako aj k tejto. Link na video: YouTube.

     • Aj my nekosíme ...

     • Naša škola sa zapojila do iniciatívy #eLEjvmájinekosí. Je to iniciatíva komunitná, občianska, nepolitická, environmentálna a dobrovoľná, ktorá podporuje zvyšovanie biodiverzity, rozmanitosti rastlín, tráv, kvetov; živočíchov, včiel, motýľov a ďalších opeľovačov. Pridajte sa tiež, veď na každom nepokosenom trávni(č)ku záleží!

     • Talentové skúšky

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje všetkým uchádzačom o denné štvorročné štúdium v odbore 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že termín konania talentových skúšok je: 1.termín: 05. - 07. mája 2021 (streda – piatok) a 2.termín: 12. mája 2021 podľa pozvánky.

           

      OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE

      Vzhľadom na aktuálne usmernenie MŠVVaŠ SR pri vstupe do budovy na prijímacie skúšky sa uchádzač NEMUSÍ preukazovať negatívnym testom ani predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Uchádzač je povinný dodržiavať nasledovné pokyny školy:

      1. pri vstupe do areálu školy a počas celej doby konania talentových skúšok má rúškom prekryté horné dýchacie cesty,

      2. pri vstupe do areálu školy mu bude zmeraná telesná teplota,

      3. pri vstupe do areálu i budovy školy si vydezinfikuje ruky (v priestoroch školy sú na dostupných miestach umiestnené  ďalšie dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk),

      4. do budovy školy vstupuje bez rodičov,

      5. pri prezentácii predloží k nahliadnutiu a kontrole údajov občiansky preukaz, prípadne iný doklad (napr. kartu poistenca),

      6. každý uchádzač používa vlastné písacie potreby,

      7. z hygienických dôvodov odporúčame minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov,

      8. odporúčame minimalizovať osobný kontakt, podávanie rúk a vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,

      9. uchádzač s prejavmi akútneho respiračného ochorenia alebo klinickými príznakmi COVID-19 bude z účasti na skúškach vylúčený a bude informovaný o náhradnom termíne konania talentových skúšok.