• Denné štúdium

     • Študijný odbor:

      7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      denné štvorročné štúdium pre absolventov základných škôl