• 2% dane

   •  

    Vážení rodičia a priatelia školy,

    pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité v súlade so Stanovami Občianskeho združenia Strednej pedagogickej školy v Levoči

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
     

    1. 

    Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
     

    3.

     

    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

       

    Obchodné meno alebo názov:

    OBČIANSKE ZDRUŽENIE STREDNEJ PEDAGOGICKEJ ŠKOLY V LEVOČI
        Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Levoča, 054 01, Bottova, 15A
       

    Právna forma:

    Občianske združenie
        Identifikačné číslo (IČO): 42339944
         
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázéní 2% z dane.
      5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2024 na Daňový úrad v mieste Vášho bydliska alebo pošlite do 25.04.2024 po dieťati triednemu učiteľovi. My zabezpečíme, aby sa dostali na Daňový úrad do 30.04.2024. 
           

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      Podávate si daňové priznanie sami?
      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     

    2.

     

    Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
         
         

    Obchodné meno alebo názov:

    OBČIANSKE ZDRUŽENIE STREDNEJ PEDAGOGICKEJ ŠKOLY V LEVOČI
          Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Levoča, 054 01, Bottova, 15A
         

    Právna forma:

    Občianske združenie
          Identifikačné číslo (IČO): 42339944
             
      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
             

     

     Postup pre právnické osoby
      1. Právnické osoby môžu poukázať 1% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
      2.

    Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

      3.

    V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

         

    Obchodné meno alebo názov:

    OBČIANSKE ZDRUŽENIE STREDNEJ PEDAGOGICKEJ ŠKOLY V LEVOČI
          Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Levoča, 054 01, Bottova, 15A
         

    Právna forma:

    Občianske združenie
          Identifikačné číslo (IČO): 42339944
             
      4.

    Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

      5.

    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.