• Rada školy pri SPgŠ v Levoči

   • Predseda rady školy: Mgr. Milan Hyben

    Zástupca pedagogických pracovníkov: Ing. Štefan Brečka

    Zástupca nepedagogických pracovníkov: p. Iveta Blahutová

    Zástupcovia rodičov: Mgr. René Morong, Mgr. Zuzana Zajacová, p. Marián Mižigár

    Zástupca žiakov: Rebeka Csiková

    Zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. Ján Furman, Mgr. Jozef Bača, PaedDr. Marek Cimbala, PhD., JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA 

     

    Dokumenty

    Štatút Rady školy pri SOŠPg  

    22. 10. 2019 - zápisnica