• Odpisy (duplikáty) dokumentov

     • Duplikát školského tlačiva (vysvedčenie) alebo dokladu o získanom vzdelaní (maturitné vysvedčenie) je možné žiadateľovi vystaviť len na základe písomnej žiadosti a čestného prehlásenie o strate vysvedčenia.

      Pri strate vysvedčenia je potrebné predložiť:

      1. Čestné prehlásenie o strate vysvedčenia.
      2. Žiadosť o vystavenie odpisu ročníkového vysvedčenia alebo maturitného vysvedčenia.
      3. Priložiť e-kolok v hodnote 1.50 € (pri maturitnom vysvedčení).
      4. Pri vystavovaní ročníkového vysvedčenia e-kolok v hodnote 3 € (2 strany).
      5. Uviesť presnú adresu, kam má byť zaslaný odpis.
      6. Dokumenty je potrebné doručiť na adresu školy poštou alebo osobne na sekretariát školy.
      7. Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 10 pracovných dní.

       

      POZNÁMKA:

      • e-kolok NELEPIŤ na žiadosť! (pri zasielaní poštou iba vložiť do obálky),
      • vzory žiadostí nájdete v ľavom menu Dokumenty /Tlačivá.