• Harmonogram

  •    

   Riadne termíny externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitných skúšok:

   12. 03. 2024 - slovenský jazyk a literatúra

   13. 03. 2024 - anglický jazyk, nemecký jazyk

   14. 03. 2024 – matematika.

    

   Náhradný termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitných skúšok:

   09. 04. - 12. 04. 2024.

    

    

    

    

   Akademický týždeň

   13. 5. – 17. 5. 2024 - akademický týždeň pre žiakov IV. ročníkov a II. ročníkov PKŠ.

    

   Riadne termíny ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitných skúšok:

   20. 05. – 24. 05. 2024 - PČOZ pre žiakov IV. ročníkov

   20. 05. – 24. 05. 2024 - PČOZ a TČOZ pre žiakov II. ročníkov PKŠ

    

   27. 05. – 31. 05. 2024  - SJL, CUJ a TČOZ pre žiakov IV. ročníkov.

    
    
        

    

   Ďalšie informácie ohľadom maturitnej skúšky nájdete na: