• Harmonogram

  •    

   Riadne termíny externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitných skúšok:

   15. 03. 2022 - slovenský jazyk a literatúra

   16. 03. 2022 - anglický jazyk, nemecký jazyk

   17. 03. 2022 – matematika.

    

   Náhradný termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitných skúšok:

   05. 04. - 08. 04. 2022.

    

    

   Opravný termín externej časti (EČ) a písomnej časti (PFIČ) maturitných skúšok:

   05. 09. – 08. 09. 2022 - dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022.

    

    

   Akademický týždeň

   16. 05. – 20. 05. 2022 - akademický týždeň pre žiakov IV. ročníkov a II. ročníkov PKŠ.

    

   Riadne termíny ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitných skúšok:

   23. 05. – 27. 05. 2022 - PČOZ pre žiakov IV. ročníkov

   23. 05. – 27. 05. 2022 - PČOZ a TČOZ pre žiakov II. ročníkov PKŠ

    

   30. 05. – 03. 06. 2022  - SJL, CUJ a TČOZ pre žiakov IV. ročníkov.

    
    
        

    

   Ďalšie informácie ohľadom maturitnej skúšky nájdete na www.núcem.sk.