• Harmonogram

  •    

   Riadne termíny externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitných skúšok:

   14. 03. 2023 - slovenský jazyk a literatúra

   15. 03. 2023 - anglický jazyk, nemecký jazyk

   16. 03. 2023 – matematika.

    

   Náhradný termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitných skúšok:

   03. 04. - 05. 04. 2023.

    

    

    

    

   Akademický týždeň

   15. 05. – 19. 05. 2023 - akademický týždeň pre žiakov IV. ročníkov a II. ročníkov PKŠ.

    

   Riadne termíny ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitných skúšok:

   22. 05. – 26. 05. 2023 - PČOZ pre žiakov IV. ročníkov

   22. 05. – 26. 05. 2023 - PČOZ a TČOZ pre žiakov II. ročníkov PKŠ

    

   29. 05. – 02. 06. 2023  - SJL, CUJ a TČOZ pre žiakov IV. ročníkov.

    
    
        

    

   Ďalšie informácie ohľadom maturitnej skúšky nájdete na www.núcem.sk.