• Harmonogram

  •    
   Riadne termíny externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitných skúšok:  
   17. 03. 2020 - slovenský jazyk a literatúra  
   18. 03. 2020 - anglický jazyk, nemecký jazyk  
   19. 03. 2020 - matematika  
      
   Náhradný termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitných skúšok:  
   31. 03 – 3. 04. 2020 - termíny pre jednotlivé predmety upresní NÚCEM v závislosti od počtu prihlásených žiakov.  
        
   Opravný termín externej časti (EČ) a písomnej časti (PFIČ) maturitných skúšok:  
   03. – 08. 09. 2020 - termíny pre jednotlivé predmety upresní NÚCEM do 1. augusta 2016.  
        
   Akademický týždeň  
   11.– 15. 05. 2020 - Akademický týždeň pre žiakov IV. ročníkov a II. ročníkov.  
      
   Riadne termíny ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitných skúšok:  
   18.– 22. 05. 2020 - PČOZ pre žiakov IV. ročníkov  
   18.– 22. 05. 2020 - PČOZ a TČOZ pre žiakov II. ročníkov    
   25.– 29. 05. 2020 - SJL, CUJ a TČOZ pre žiakov IV. ročníkov    

    

   Ďalšie informácie ohľadom maturitnej skúšky nájdete na www.núcem.sk.