• Pomaturitné štúdium

     • Študijný odbor:

      7649 N 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl