• Priebežné a celkové výsledky

        • Riaditeľ SOŠ pedagogickej v Levoči oznamuje uchádzačkám a uchádzačom o štúdium v odbore odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo výsledky prijímacích skúšok - skúšok na overenie špeciálnych zručností a talentu (talentové skúšky) na školský rok 2024/2025. 

          Zoznam uchádzačov/uchádzačiek podľa výsledkov prijímacieho konania