• Enviromentálny krúžok
   • Futbalový krúžok
   • Hra na zvonkohru
   • Hráme na akordeóne
   • Keramický krúžok
   • Klub II.B
   • Klub IV.A
   • Konverzácia v anglickom jazyku
   • Na husliach s radosťou
   • Populárna pieseň
   • Pyrografia - vypaľovanie
   • Školský orchester
   • Športový krúžok
   • Viem po slovensky?