• Environmentálny krúžok
   • Futbalový krúžok
   • Keramika a pyrografia
   • Klavír a spev na ŠI
   • Klub IV.B
   • Klub SOŠPg
   • Ľudovečka - ĽH a spev
   • Outdoorový krúžok
   • Plavecký krúžok
   • Športový krúžok
   • Turistický krúžok