• Basketbal - dievčatá
   • EBRU - maľovanie na vodnú hladinu
   • Floorbal
   • Futbalový krúžok
   • Klavír a spev na internáte
   • Moja trieda (animačné aktivity)
   • Plavecký krúžok
   • Turistický krúžok
   • Volejbalový krúžok
   • Voľná keramika