• 2% dane

   •  

    Vážení rodičia a priatelia školy,

    pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (3%) z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

    Finančné prostriedky budú použité v súlade so Stanovami Občianskeho združenia Strednej pedagogickej školy v Levoči

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
     

    1. 

    Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia) a vypočítať:
       

    a. 

    2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
        b. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
      5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2015 na Daňový úrad v mieste Vášho bydliska alebo pošlite do 25.04.2014 po dieťati triednemu učiteľovi. My zabezpečíme, aby sa dostali na Daňový úrad do 30.04.2015. 
           

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      Podávate si daňové priznanie sami?
      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte:
        a.  2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
        b. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
         

    Obchodné meno alebo názov:

    OBČIANSKE ZDRUŽENIE STREDNEJ PEDAGOGICKEJ ŠKOLY V LEVOČI
          Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Levoča, 054 01, Bottova, 15A
         

    Právna forma:

    Občianske združenie
          Identifikačné číslo (IČO): 42339944
      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2015) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
             

     

     Postup pre právnické osoby
      1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
      2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
        a.  Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako Občianskemu združeniu Strednej pedagogickej školy v Levoči), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
        b. Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako Občianskemu združeniu Strednej pedagogickej školy v Levoči), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
         

    Obchodné meno alebo názov:

    OBČIANSKE ZDRUŽENIE STREDNEJ PEDAGOGICKEJ ŠKOLY V LEVOČI
          Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  Levoča, 054 01, Bottova, 15A
         

    Právna forma:

    Občianske združenie
          Identifikačné číslo (IČO): 42339944
      4.

    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.