• Členovia Školského parlamentu

    •  
     Koordinátor: Mgr. Lucia Šimšajová  
        
     Členovia:  
     1. Vladimír Porada - predseda
     2. Katarína Kubusová
     3. Alžbeta Gažová
     4. Gréta Fordosová
     5. Samuel Petrek
     6. Michaela Maňáková
     7. Klaudia Rusiňáková
     8. Ahsena Kupcová
     9. Tatiana Hrobáková
     10. Viktória Hudaček
     11. Liliana Sára Križovská
     12. Lucia Paluščáková - popredseda
     13. Karolína Slivová
     14. Katarína Kosturáková
     15. Alexa Zobolová
     16. Ivana Pallayová
     17. Lenka Repková

      
      
     „Je našou povinnosťou, urobiť svet lepším ako sme ho našli.“ 
      J. Taylor