• eTwinning

    • eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

     eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

     eTwinning = internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

      

     Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

     Od roku 2014 - 2020 v novej európskej platforme „Erasmus for all“ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov.

     Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

      

     eTwinning umožňuje:

     · nájsť európsku partnerskú školu,

     · s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa vášho výberu, alebo sa pridať do       

             už existujúceho projektu ako ďalší partner,

     · spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace",

     · zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe a spoznávať nových kolegov,

     · zúčastňovať sa on-line kurzov,

     · použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe,

     · získať národnú a európsku značku kvality eTwinning,

     · získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži.