• O nás

    • Dirigent: Blanka Richnavská, Slavomír Kolesár

     Dievčenský spevácky zbor Iuventus Paedagogica patrí medzi popredné mládežnícke telesá na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje aj európskych súťaží mládežníckych speváckych zborov, kde sa umiestňuje na popredných miestach. V r. 2006 reprezentoval SR na medzinárodnom festivale Mladá Smetanova Litomyšl, na Medzinárodnej súťaži stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica (bronzové pásmo 2011, 2013) a na Medzinárodnej súťaží mládežníckych speváckych zborov v slovinskom Celje (strieborné pásmo 2007, 2011), v roku 2011 sa predstavil aj samotným koncertom aj v rámci Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov a v  roku 2015 reprezentoval školu na Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca v Košiciach a na Medzinárodnom zborovom festivale Svátky písní v Olomouci, kde sa umiestnil v striebornom pásme.

     Jeden z najväčších vrcholov svojej umeleckej činnosti od 90. rokov dosiahol na celoslovenskej súťaži mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2008 v Bratislave, kde získal zlaté pásmo a za interpretáciu povinnej skladby Cenu Hudobného fondu Za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora.