• História

    • Dievčenský spevácky zbor Iuventus paedagogica Strednej pedagogickej školy v Levoči, ktorý si v tomto roku pripomína 73 výročie založenia, je najstarším speváckym zborom tohto typu na Slovensku. Tradícia zborového spevu na tejto škole siaha až do roku 1950, kedy sa otvorili brány Pedagogického gymnázia  pre materské školy v Spišskej Novej Vsi. V tomto roku vznikol záujmový krúžok zborového spevu, ktorý do roku 1955 viedol hudobný pedagóg, skladateľ a dirigent Ladislav Stanček. Krúžok pod jeho vedením sa prezentoval najmä na školských slávnostiach a interpretoval aj jeho vlastné skladby a úpravy ľudových piesní. Keď bola v  roku 1955 škola presťahovaná do Levoče, vedením speváckeho zboru bola poverená učiteľka hudby Anna Zoričáková, ktorá dosiahla so zborom prvé výraznejšie úspechy na okresnej a krajskej úrovni.

     V roku 1960 bola škola premenovaná na Pedagogickú školu v Levoči. Vo vedení zboru sa vystriedali hudobní pedagógovia a dirigenti Eduard Michálek a Michal Jánoš. Zbor sa i naďalej zúčastňoval predovšetkým na okresných a krajských súťažiach mládežníckych speváckych zborov, na ktorých sa umiestňoval na popredných miestach. V roku 1967 sa prvýkrát pod vedením Eduarda Michálka zúčastnil celoslovenskej súťaže mládežníckych speváckych zborov, kde získal 3. miesto v silnej konkurencii. Ďalší výrazný úspech dosiahol pod vedením Michala Jánoša v roku 1973 na celoslovenskom festivale mládežníckych speváckych zborov v Ružomberku, kde získal Cenu za najlepšiu interpretáciu piesne a Michal Jánoš aj osobitnú Cenu za dlhoročnú dirigentskú činnosť.

     Od prvého septembra 1975 nesie škola názov Stredná pedagogická škola v Levoči. V tomto období zborový spev  akceleroval do takej miery,  že právom môžeme hovoriť o ,,zlatej ére“ zborového spevu na škole. Pôsobili tu dva kvalitné mládežnícke spevácke zbory, čo bolo unikátom v rámci stredných pedagogických škôl na Slovensku. Spomínané zbory úspešne reprezentovali slovenský zborový spev doma aj v zahraničí (Česko, Maďarsko, Ukrajina, Juhoslávia).

     Spevácky zbor Iuventus paedagogica viedli od roku 1976 Martin Šafár a Igor Grega. V roku 1985 Igor Grega odišiel do Prešova, kde bol do roku 1999 dirigentom univerzitného ženského speváckeho zboru. Po jeho odchode viedli zbor Martin Šafár a Milan Pitoňák a v polovici 90. rokoch Milan Pitoňák a Mgr. Dana Vrabľová. Spevácky zbor bol pravidelným účastníkom celoslovenskej súťaže mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, kde dosahoval umiestnenia v zlatom pásme (1979, 1988, 1990, 1992, 1996) a v striebornom pásme ( 1981,1984) a Festivalu dievčenských speváckych zborov v Karlových Varoch. V roku 1983 na medzinárodnom festivale mládežníckych speváckych zborov v slovinskom Celje  získal striebornú plaketu.

     Spevácky zbor Mladosť začal pracovať v roku 1977 pod vedením dirigenta Milana Pitoňáka, hlasovou pedagogičkou bola Petronela Procházková. Aj tento spevácky zbor dosiahol pozoruhodné umiestnenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, kde dosiahol umiestnenie v zlatom pásme (1981, 1984) a v striebornom pásme (1979).

     Obdobie druhej polovice 90. rokov bolo poznamenené postupným odchodom dirigentov (Milan Pitoňák, Martin Šafár). Zbor sa prezentoval hlavne na školských podujatiach, miestnej úrovni a regionálnej úrovni. Najvýraznejším úspechom bola účasť na európskej súťaži mládežníckych speváckych zborov v slovinskom Celje pod vedením Milana Pitoňáka, kde zbor viacnásobne získal bronzovú plaketu (1993, 1997) a vystúpenie v kultúrnom programe v rámci piateho stretnutia prezidentov stredoeurópskych štátov v Levoči v dňoch 23.-24. januára 1998.

     Po istej stagnácii koncom 90. rokov došlo k oživeniu spevácko- zborovej činnosti telesa príchodom dirigenta Mgr. et Mgr. art.  Igora Gregu. Pod jeho vedením spevácky zbor opäť kvalitatívne vzrástol a nadviazal tak na tradíciu predošlých úspechov. Organizačnými vedúcimi zboru v tomto období boli striedavo PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. a Mgr. Dana Vrabľová, ktorá bola zároveň aj druhá dirigentka a korepetítorka.