• KomPrax

    • Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax vznikol na podporu rozvoja zručností mladých ľudí. Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorí majú potenciál pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov a svoje okolie. Výnimočnosťou KomPraxu je, že každý účastník v rámci vzdelávania absolvuje 3 víkendové školenia a zrealizuje svoj vlastný projekt (príprava, realizácia, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu), čím si všetky získavané poznatky, zručnosti i postoje overí aj v praxi. Prihlásiť sa môžete na stránke www.iuventa.sk.

      
     Prečo sa prihlásiť

     1. Naučíte sa niečo praktické na vlastnej koži.

     Zistíte, že smiať sa počas učenia je úplne prirodzené. Nebudete sedieť v laviciach. Práve naopak – budete sami tvoriť, vymýšľať , hľadať riešenia, prekonávať prekážky a robiť malé projekty, ktoré si sami vymyslíte. Všetko na vlastnej koži. (Samozrejme, školitelia vám radi pomôžu :)...)

     2. Vyskúšate si svojim (možno prvým) projektom nové veci spolu so svojimi rovesníkmi.

     Projekty sa robia v tímoch. A tak je to aj u nás. Môžete do svojho projektu stiahnuť aj spolužiakov a kamarátov. Prežijete spolu úžasné chvíle a spoznáte sa lepšie než len pri posedávaní v parku. Každý z vašich kamarátov, ktorý sa zúčastní školenia, bude tiež pripravovať svoj projekt, kde môžete zase pomôcť vy.

     3. Zmeníte projektom niečo vo svojom okolí alebo niečo druhých naučíte.

     Je niečo, čo sa vám vo vašom okolí nepáči? Niečo, čo vás trápi a chceli by ste, aby bolo ináč? Naučíme vás, ako projekt dobre vymyslieť a vďaka tomu naozaj dosiahnuť zmenu. Možno na začiatok malú, no aj tento váš malý krok môže byť veľkým skokom pre vaše okolie.

     4. Dostanete na projekt príspevok do 200€.

      Váš nápad podporíme aj finančným príspevkom do 200€ na základe rozpočtu, ktorý si na školení urobíte.

     5. Získate osvedčenie o nadobudnutých zručnostiach a schopnostiach, ktoré môžete priložiť k životopisu.

     Životopis budete potrebovať nie len pri hľadaní zamestnania, no pri množstve ďalších situácií. Keďže školenia sú akreditované, dostanete po ich úspešnom skončení aj osvedčenie, ktoré môžete priložiť k životopisu.

     6. Môžete svoje zručnosti z KomPraxu prezentovať v oficiálnej on-line databáze všetkých účastníkov.

     V prípade, že budete chcieť dokázať napr. budúcemu zamestnávateľovi, že ste získali zručnosti cez školenia KomPraxu, stačí keď mu dáte svoj prístupový kód a on si to bude môcť skontrolovať v on-line databáze. Túto databázu pre vás momentálne pripravujeme.

     7. Získané skúsenosti vám pomôžu v budúcnosti pri hľadaní práce alebo hlásení sa na školu.

     Dôležitejšie než papierové osvedčenie alebo elektronický prístupový kód je, že si zažijete na vlastnej koži, čo dokážete. Získate sebavedomie z úspechov a poučíte sa z prekonávania prekážok. A to vám nikto nezoberie aj keby všetky papiere zhoreli a všetky elektronické údaje sa vymazali.