• Žiacky projekt

    • Projekt - Stop šikane

     Dňa 3.4.2015 sa  na našej škole realizoval projekt s názvom Stop šikane. Malý projekt pripravili žiačky II.B triedy Petra Petríková a Adriána Martiníková. Na našu školu pozvali psychologičku, ktorá prednášala na danú tému. Prednášky sa zúčastnili žiačky 2.A, 2.B a 2.C triedy. Projektom žiačky chceli poukázať na problém šikanovania. Chceli zviditeľniť dôvody, príčiny a dôsledky šikany, ktoré niekedy zachádzajú až do krajností. Po prednáške sa žiačky presunuli do triedy kde sa konali workshopy a žiačky kreslili na danú tému. Konali sa tímové aktivity zamerané na výrobu násteniek, na ktorých budú poukazovať na tému šikana. Dievčatá , ktoré sa projektu zúčastnili boli spokojné a veľmi sa im to páčilo.

     Petra Petríková, II.B

      

     Video