• Erasmus+ 2014

    • V dňoch 26.10. až 8.11.2014 sa študenti tretích a štvrtých ročníkov študujúcich v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zúčastnili zahraničnej mobility „Po stopách Jana Amosa Komenského/ In the Footsteps of J. A. Comenius“ vo Veľkej Británii. Projekt bol organizovaný v rámci programu Erasmus+ národnej agentúry SAAIC.

     Cieľom projektu bolo umožniť študentom školy zahraničnú pracovnú skúsenosť v krajine, ktorej jazyk sa učia. Škola takto dala príležitosť svojim študentom  nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, bližšie spoznať odlišné spôsoby výučby a technológie vzdelávania v alternatívnych typoch materských škôl. Pracovali v deviatich rôznych materských školách od 8 hod. do 16 hod., čím sa stali plnohodnotnými členmi pedagogického zboru.    

     Rovnako dôležitým cieľom projektu bolo zlepšenie komunikačných zručností. Počas mobility študenti komunikovali v cudzom jazyku a to nielen na pracoviskách, ale i v mieste ubytovania. Bývali v hosťovských rodinách, čím získali autentickú skúsenosť zo života v Anglicku. Rodiny im neposkytli len ubytovanie, ale aj stravu a možnosť nahliadnuť do svojej „kuchyne“.

     Vo voľnom čase mali študenti možnosť spoznávať kultúru Veľkej Británie, jej pamiatky, zvyky a tradície. Navštívili Múzeum voskových figurín Madame Tussaud, obdivovali diela svetových majstrov v Národnej galérii, utrácali na jednej z najslávnejších obchodných ulíc Oxford Street a vyčkávali na kráľovnú pred Buckinghamským palácom.

     Dva týždne ubehli neuveriteľne rýchlo. Nastal čas ukončiť mobilitu, nie však vzájomnú spoluprácu a vzniknuté priateľstvá. Projektová výmena splnila všetky očakávania, stanovené ciele a poskytla študentom veľa nových poznatkov, skúseností a zážitkov.

     Študenti: Horný rad: Čorbová Tatiana, Romaňáková Valéria, Mačutková Marta, Rontová Dajana, Dovjaková Michaela, Kleinová Margaréta, Vinterová Soňa, Rakociová Petra, Olšavská Ingrid, Ješková Dominika, Neuvirthová Denisa a Bendíková Jana. Spodný rad: Horobová Zuzana, Neupauerová Daša, Šeligová Simona, Bachledová Alexandra

     Sprevádzajúce osoby: Ing. Štefan Brečka, Mgr, Ľudmila Harviľáková, Mgr. Jozef Cirbus a Mgr. Jozef Kočiš.

     Spolufinancované Európskou úniou