• Erasmus+ 2015

    • V dňoch 18. až 31. 10. 2015 sa študenti tretích a štvrtých ročníkov v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zúčastnili zahraničnej mobility vo Veľkej Británii s názvom „Pozri sa čo som dokázal, portfólio v materskej škole“. Projekt bol organizovaný v rámci programu Erasmus+ národnej agentúry SAAIC.

     Cieľom projektu bolo umožniť študentom školy bližšie spoznať priebežné (formatívne) pedagogické diagnostikovanie, pri ktorom učiteľ pravidelne zhromažďuje produkty detskej činnosti a hodnotí ich, tvorí detské portfólio. Pracovali v deviatich rôznych materských školách od 8 hod. do 16 hod.

     Nemenej dôležitým cieľom projektu bolo zlepšenie komunikačných zručností. Počas mobility študenti komunikovali v anglickom jazyku a to nielen na pracoviskách, ale i v mieste ubytovania. Bývali v hosťovských rodinách, ktoré sa snažili počas dvoch týždňov priblížiť život za kanálom. Britské rodiny boli veľmi milé, pohostinné a nápomocné. Rodiny im neposkytli len ubytovanie, ale aj stravu a možnosť nahliadnuť do svojej „kuchyne“.

     Vo voľnom čase mali študenti možnosť spoznávať kultúru Veľkej Británie, jej pamiatky, zvyky a tradície. Navštívili Divadlo Globe, v ktorom sa odohrali premiéry Shakespearových hier, obdivovali diela svetových majstrov v Národnej galérii, prezreli si rukopisy textov piesní legendárnej britskej skupiny The Beatles v Britskej národnej knižnici, nakupovali na jednej z najslávnejších obchodných ulíc Oxford Street a  potešilo aj selfie s príslušníkmi čestnej stráže pred Buckinghamským palácom.

     Projektová výmena splnila všetky očakávania, stanovené ciele a poskytla študentom veľa nových poznatkov, skúseností a zážitkov. Študenti získali jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej mobility v zahraničí, ako aj certifikát od prijímajúcej organizácie ADC College.

     Spolufinancované Európskou úniou