• Erasmus+ 2019

    • V dňoch 27.10. - 16.11.2019 Stredná odborná škola pedagogická v Levoči v spolupráci s agentúrou ADC College zabezpečila pre 16 študentov študujúcich v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo trojtýždňovú mobilitu v Londýne vo Veľkej Británii.

     Projekt s názvom "Európska pedagogická prax" bol financovaný s podporou Európskej Komisie - konkrétne programom Erasmus+. Jeho hlavným poslaním bolo umožniť študentom školy zahraničnú pracovnú skúsenosť v krajine, ktorej jazyk sa učia. Škola im takto dala príležitosť nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, bližšie spoznať Montessori výučbovú metódu v deviatich materských školách založených na princípoch výučby Márie Montessori. Študenti získali vedomosti a zručnosti v oblastiach Jazyková výchova, Príroda a kultúra, Matematika a Zmyslová výchova a v tom, ako ich aplikovať do praxe.

     Rovnako dôležitým cieľom projektu bolo zlepšenie komunikačných zručností. Počas mobility študenti komunikovali v anglickom jazyku a to nielen na pracoviskách, ale i v mieste ubytovania. Bývali v hosťovských rodinách, čím získali autentickú skúsenosť zo života v Anglicku. Rodiny im poskytli ubytovanie, ale aj stravu a možnosť nahliadnuť do svojej „kuchyne".

     Vo voľnom čase mali študenti možnosť spoznávať kultúru Veľkej Británie, jej pamiatky, zvyky a tradície. Navštívili Múzeum voskových figurín Madame Tussaud, zaujali ich diela svetových majstrov v Národnej galérii a z vyhliadkového kolesa London Eye obdivovali nádhernú panorámu Londýna, kde sa spája bohatá história s modernou architektúrou. Tri týždne ubehli neuveriteľne rýchlo. Nastal čas ukončiť mobilitu, nie však vzájomnú spoluprácu a vzniknuté priateľstvá. Projekt splnil všetky očakávania, stanovené ciele a poskytol študentom veľa nových vedomostí, skúseností a zážitkov.

     Spolufinancované Európskou úniou