• Školský parlament pri SOŠPg

    • Školský parlament je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie školského parlamentu dokonca upravuje zákon.

     Školský parlament tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

     Školský parlament to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

     Veľakrát my učitelia zachytíme jedným uchom nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z vašich radov. Lenže odznejú len tak na chodbe alebo na autobusovej stanici.

     Hovorte o nich nahlas na stretnutiach školského parlamentu.

     Pozor!!!!! Školský parlament zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

     Ale nevzdávajte to!

     Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školu a život na nej vylepšiť.