• Školský internát SOŠPg

   • Školský internát (ŠI) je zaradený do 1. kategórie a pozostáva z dvoch navzájom prepojených budov. Je vybavený bunkovým systémom, ktorých súčasťou sú kuchynka, sprcha, WC a predsiene. Počet izieb 24, z toho 1 až 3 lôžkové izby - 2, 4 až 6 lôžkové izby - 15, 7 až 10 lôžkové izby - 7.

    Ubytovanie sa žiakom poskytuje na jeden školský rok. Na každý nový školský rok žiak podáva novú žiadosť o  prijatie do ŠI.  Žiak nie je  ubytovaný v ŠI, ak si do termínu nepodá žiadosť o prijatie do ŠI, ak kapacita lôžok v izbách nezodpovedá počtu žiadostí, alebo ak má žiak vážne zdravotné problémy a nemôže byť zaradený do kolektívu.

    Žiak ubytovaný v ŠI sa celodenne stravuje a dodržiava denný režim. Výška úhrady za ubytovanie je stanovená zriaďovateľom ŠI - Prešovským samosprávnym krajom.

   • Kontakt

   • vedúca výchovy: Ing. Zuzana Gondová  

    adresa: Námestie Majstra Pavla 22, 054 01 Levoča

    tel.: +421 940 528 004

  • Mapa