• Ako sa odhlásiť

    •  

     Ako sa odhlásiť z celodennej stravy

     Žiaci ubytovaní v ŠI, ktorí odoberajú celodennú stravu sa môžu počas svojej neprítomnosti odhlásiť:

     - deň vopred do 12.00 hod.

     - odhlásenie z pondelka /v prípade nemoci/: najneskôr v nedeľu do 21.00 hod.

     Odhlásenie je možné prostredníctvom:

     - tel. čísla 053 4512750 u vychovávateľky,

     - tel. čísla 0918 518 996 /aj SMS správou/ u vedúcej ŠJ.

     Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      

     Ako sa odhlásiť z obeda

     Odhlásenie je možné:

     • deň vopred do 15.00 hod.

     - osobne počas výdaj obeda v škole,

     • deň vopred od 15.00 hod.

     - na tel. číslach  053 451 27500918 518 996 /aj SMS správou/,

     - cez stránku školy,

     •  v ten deň do 07.15 hod.

     - osobne v Školskom internáte SPgŠ,

     - na tel. číslach 053 451 27500918 518 996 /aj SMS správou/,

     - cez stránku školy.