• Rodičom i žiakom

    • BEZPEČNÉ CESTOVANIE

     0800 800 818

     Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

     Už vieš čo po skončení školy?
     Pôjdeš ďalej študovať, zamestnáš sa, alebo sa - ako mnohí mladí ľudia - rozhodneš skúsiť to v zahraničí. Väčšinou je to užitočná skúsenosť, ktorá môže dať nový smer tvojej kariére a životu. Všetko sa však môže skončiť aj úplne inak...

     Medzi najväčšie nebezpečenstvá, s ktorými sa môžeš v zahraničí stretnúť, patrí obchod s ľuďmi. K tomuto trestnému činu dochádza oveľa častejšie, než si väčšina z nás uvedomuje.

     Mnohí si myslia, že obeťami obchodu s ľuďmi sa stávajú naivní dôverčiví ľudia s nižším vzdelaním, či ľudia v bezvýchodiskovej životnej situácii. V skutočnosti často ide o mladých aktívnych ľudí, ženy a mužov, ktorí chcú vycestovaním do zahraničia zmeniť svoj život, získať skúsenosti, či zarobiť si... Nedostatočná informovanosť ich však vedie k chybným rozhodnutiam.

     Čítaj ďalej na http://bezpecnecestovanie.iom.sk/

      

     INTERNETOVÉ ZNÁMOSTI

     Internet je priestor, kde sa ľudia majú možnosť prezentovať, kde komunikujú s kamarátmi a blízkymi, kde rozvíjajú existujúce vzťahy alebo nadväzujú nové. Možnosť stretnúť sa s ľuďmi s podobnými záujmami, nájsť si nových priateľov či partnerov je lákavá pre deti i dospelých. Zoznamovanie cez internet má však aj svoje riziká – nie vždy si môžete byť istí, kto je tá osoba na druhej strane.

     Čítaj ďalej na http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=internetove_znamosti

      

     SEXUALITA NA INTERNETE

     Ako sa deti dostávajú do puberty, téma vzťahov a sexuality pre nich začína byť veľmi príťažlivá. Zaujímajú sa o všetko, skúšajú, čo je atraktívne a tiež čo zaujme opačné pohlavie. Internet je so svojimi možnosťami na komunikáciu a anonymitou ideálny priestor pre flirtovanie, nadväzovanie vzťahov, experimentovanie s rôznymi rolami a aj objavovanie sexuality. Zároveň je však aj miestom, kde deti natrafiť na erotický obsah, ktorý nie je primeraný ich veku alebo môžu sami prekračovať hranice akceptovateľného správania. Takisto sa môžu stretnúť so sexuálnym obťažovaním.

     Čítaj ďalej na http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=prevencia_sexualita

      

     MOBILY

     V dnešnej dobe už mobily nie sú iba obyčajným „telefónom“. Rozvoj technológií umožnil ich oveľa širšie použitie, spojil výhody telefónu a možnosti internetu v jednom prístroji. Pomocou mobilu môžu deti a dospievajúci posielať textové a obrazové správy, ale aj emaily, rýchlu poštu, pripájať sa na internetové stránky a sociálne siete, fotografovať a natáčať videá, zdieľať vytvorené materiály, hrať hry či sledovať, kde sa práve nachádzajú ich blízki a kamaráti. Mobilný telefón sa dokonca stal symbolom príslušnosti ku skupine a meradlom spoločenského statusu.

     Čítaj ďalej na http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=mobily

      

     ZNEUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Hlavné riziko poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov prostredníctvom internetu spočíva v tom, že sa priamo či nepriamo dostanú k niekomu, kto ich môže využiť, či zneužiť. Ak takéto údaje uverejníte, dávate ich voľne k dispozícii a strácate nad nimi kontrolu. Riziká, s ktorými sa môžete stretnúť, sa pohybujú na škále od miernych – napr. zasielanie nevyžiadaných reklamných emailov po poskytnutí vašej emailovej adresy, až po vážne ohrozenia, ako sú krádeže, vydieranie a šikanovanie. 

     Čítaj ďalej na  http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=osobneudaje

      

     NETOLERANCIA NA INTERNETE

     Internet je voľný a slobodný virtuálny priestor. Na jednej strane sa tu každý môže realizovať, vytvárať niečo nové, každý si môže nájsť svoje vlastné miesto. Na druhej strane sa však na internete môžu prezentovať aj ľudia s netolerantnými názormi. Keďže môže na internete každý uverejniť, čo len chce, prináša to väčšie nároky na kritické myslenie – schopnosť odlíšenia toho, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré skreslené alebo nepravdivé.

     Čítaj ďalej na http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=netolerancia