• Maturita z cudzieho jazyka

    •  

     Anglický / Nemecký jazyk

       Maturita z cudzieho jazyka sa skladá z troch zložiek:

     1. externá časť maturitnej skúšky, 
     2. písomná forma internej časti maturitnej skúšky,
     3. ústna forma internej časti maturitnej skúšky.

      

     Cieľové požiadavky na maturitné skúšky platné od šk. r. 2023/2024

     Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

     Anglický jazyk, úroveň B1 a B2 

     Nemecký jazyk, úroveň B1 a B2 

      

     Dôležité Linky:  

     nucem.sk