• Dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

     • Riaditeľ SOŠPg v Levoči oznamuje, že záujemcovia o štúdium v šk. r. 2024/2025 v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium) môžu podať prihlášku do 31. mája 2024 na našu adresu. Bližšie informácie nájdete v hornom menu v časti Prijímacie skúšky / Pomaturitné štúdium. 

     • 180. výročie exodu štúrovcov do Levoče

     • Naši chlapci a chlapci z gymnázia hrali na námestí pred sochou Ľudovíta Štúra historické dramatické časti z príležitosti príchodu protestujúcich študentov z bratislavského lýcea do Levoče. Hymnické piesne zaspieval spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA.(Štátna hymna, Gaudeamus, Kto za pravdu horí).

      Vedenie Matice slovenskej z Martina, Liptovského Mikuláša, zo Sp. Novej Vsi a Levoče ďakujú vedeniu školy za úspešnú atmosféru, nášmu speváckemu zboru, folklóru, chlapcom - štúrovcom.

     • Mládež spieva 2024

     • Dňa 26.3.2024 sa vo Vranove Nad Topľou konal 52. ročník súťaže speváckych zborov Mládež spieva. Náš zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA pod vedením Blanky Richnavskej a Slavomíra Kolesára, sa umiestnil v krásnom striebornom pásme. Srdečne gratulujeme.