• Súťažná prehliadka pedagogických škôl AKORD 2024

     • 20.03.2024 sa naše žiacky zúčastnili 6. ročníka súťažnej prehliadky pedagogických škôl v speve ľudovej a populárnej piesne AKORD 2024. Našu školu reprezentovali žiačky: M. Džurňáková (IV.B), E. Trnková (IV.A), J. Bukovinová (IV.C), D. Greňová (I.B) a akordeónový sprievod v podaní A. Hudáčeková. Pedagogické školy na Slovensku i v Čechách priniesli tie najlepšie speváčky, konkurencia bola veľká. Odborná porota rozhodla a my sme si odniesli 2. miesto v speve populárnej piesne - E. Trnková. Ďakujeme za veľa krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, skúseností a priateľstvá.

      Pripravili: PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD., Mgr. Dominika Sokolská, DiS. art.

     • Celoslovenská spevácka súťaž FULLSTAR 2024

     • Dňa 12.03.2024 sa naše žiacky zúčastnili 7. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže FULLSTAR 2024 v Ružomberku. Školu reprezentovali Dorota Nehilová a Diana Svitaňová - ktorá sa umiestnila v striebornom pásme.

      Pripravila: Mgr. Dominika Sokolská, DiS. art.

     • Expert geniality show - celoslovenská súťaž

     • Dňa 28.11.2023 sa 6 žiakov z triedy III.A zúčastnilo súťaže Expert geniality show, ktorú každoročne organizuje nezisková organizácia Talentída. Súťažiaci si vyberali dve zo šiestich ponúknutých tém – Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Po dlhom čakaní na výsledky sa môžeme nakoniec pochváliť získaním ocenenia Top expert pre troch žiakov – Nataše Malecovej, Kataríny Trembovej a Samuela Petreka. Súťaže sa zúčastnila aj Nina Pridalová, Agáta Matalíková a Gréta Fördösová, ktoré síce ocenenie Top experta nezískali,  určite si však zaslúžia pochvalu za reprezentáciu školy.

      Pripravila J. Markovičová

     • SLÁVNOSTNÝ KONCERT

     • Stredná odborná škola pedagogická srdečne pozýva priaznivcov krásnej hudby na slávnostný koncert pri príležitosti odovzdania dirigentskej taktovky Igora Gregu, ktorý sa bude konať v piatok 8. marca 2024 o 18.00 hod. v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi.