• Kurz ochrany života a zdravia 

     • Kurz ochrany života a zdravia sa bude konať Pieninskom národnom parku (Červený Kláštor) v nasledovných termínoch: 06.-10. 09. 2021 pre III.B a III.C, 13.-17. 09. 2021 pre III.A,  20.-24. 09. 2021 pre I.D a I.E. 

      Zraz je v prvý deň kurzu o 07.45 hod. pred školou a odchod autobusu je o 08.00 hod. Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Pltník v Červenom Kláštore.  

     • Otvorenie školského roka 

     • Dňa 02. septembra 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. sa uskutoční otvorenie školského roka na nádvorí pred budovou školy.

      Nástup žiakov prvých ročníkov je o 8.30 hod. z dôvodu rozdelenia do tried a odovzdaniu písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Tlačivo na stiahnutie vo formáte pdf: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Nástup žiakov II. - IV. ročníkov je o 8.45 hod. Žiaci prostredníctvom Edupage aplikácie v časti Žiadosti / Vyhlásenia podajú online písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dňa 1.9.2021 alebo 2.9.2021 do 8.00 hod. Link ako postupovať je tu.

      Po otvorení školského roka sa žiaci premiestnia do tried. Podmienkou vstupu pre všetkých je rúško, dezinfekcia rúk, dodržiavanie minimálneho odstupu. Žiaci strávia v škole len čas nevyhnutný na vypočutie si informácií týkajúcich sa otvorenia školského roka.

     • Antigénové samotesty pre žiakov 

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia prejavili záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Testovanie samotestami je dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Samotestovanie odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR:

      Návod na použitie  

      Sprievodca pre samotestovanie  

      Školský semafor 2021/2022