• Obnova národnej kultúrnej pamiatky
     • Obnova národnej kultúrnej pamiatky

     • Obnova národnej kultúrnej pamiatky – DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 21, LEVOČA

      Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

      Obnova hlavnej fasády meštianskeho domu spojená s umelecko­remeselnou obnovou okenných šambrán. Obnova fasády bude mať pozitívny vplyv na stavebno-technický stavu objektu, prezentáciu jeho historických hodnôt a vylepšenie interiéru Mestskej pamiatkovej rezervácie Levoča.

      Predmetom obnovy fasády sú práce v exteriéri: lokálne odstránenie poškodených častí omietok, umelecko-remeselná obnova kamenných šambránnapustenia a tvarového doplnenia kameňa, medziblokovej stabilizácie nanesenie sanačnej omietky v soklovej časti,  doplnenie omietok hladkými paropriepustnými omietkami,  realizácia nových paropriepustných náterov fasády. Obnova fasády bude ukončená  do konca roka 2021.

      Oznámenie o podpore projektu  

     • EKOdeň

     • V pondelok, 18. 10. 2021, sa žiaci druhých ročníkov zúčastnia podujatia s názvom EKOdeň, ktoré  pre našich žiakov pripravili lektori z Občianskeho združenia VZÁCNE PLASTY – Ing. Martin Vasko a Ing. Samuel Ruščák.

     • Ako pracovať s knihou a detským čitateľom

     • Dňa 20. 10. 2021 (streda) sa v našej škole uskutoční 1. workshop v rámci podujatia organizovaného v spolupráci s Knižnicou Jána Henkela v Levoči a jej riaditeľkou, Mgr. Jankou Dolanskou, s názvom Ako pracovať s knihou a detským čitateľom v rámci projektu Kultúra nás spája.

      Workshop pre študentov bude lektorovať doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., vysokoškolská učiteľka a literárna vedkyňa na FF UPJŠ v Košiciach, ktorá sa dlhodobo venuje problematike detskej literatúry, jej estetickým a axiologickým aspektom, ako aj problematike recepcie umeleckej literatúry pre deti a mládež.