• Oznam pre uchádzačky o pomaturitné štúdium

     • Oznamujeme uchádzačkám o pomaturitné kvalifikačné štúdium pre študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že informácie o prijímacom konaní na školský rok 2022/2023 zverejníme v zmysle príslušných predpisov začiatkom mája 2022. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 678 024.

     • Okresné/Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizovala Súkromná stredná škola v Poprade. Zúčastnili sa ho víťazí školských kôl a bolo zamerané na overovanie vedomosti z jazykových zručnosti - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola Alexandra Sukeníková zo 4.C triedy. Počínala si veľmi úspešne, zvíťazila a reprezentovala našu školu a okres na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.2.2022 v Prešove. Aj na krajskom kole sa jej darilo, absolvovala písomnú aj ústnu časť a v silnej konkurencii kraja obsadila veľmi pekné 5. miesto.  Gratulujeme jej a prajeme veľa úspechov v študijnom aj osobnom živote.  

      Brečka Štefan