• PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2022

     • Riaditeľ SOŠ pedagogickej v Levoči oznamuje uchádzačkam a uchádzačom o denné 4-ročné štúdium odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že prijímacie skúšky - skúšky na overenie špeciálnych zručností a talentu (talentové skúšky) sa uskutočnia v 1. termíne v dňoch: 

      04. 05. 2022 (streda)
      05. 05. 2022 (štvrtok) 
      06. 05. 2022 (piatok).

      V prípade realizácie 2. termínu sa prijímacie skúšky uskutočnia v dňoch od 11. 05. 2022 do 13. 05. 2022.

      Na školský rok 2022/2023 bude do 1. ročníka prijatých 81 žiakov.

      Podrobnosti k prijímacím skúškam sú uvedené v pozvánke, ktorá bude odoslaná všetkým prihláseným uchádzačom a uchádzačkam.
       

     • Venujte nám 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Strednej pedagogickej školy v Levoči. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy.

      Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.


      Podrobnejšie informácie ako postupovať nájdete tu.

      Predvyplnené tlačivo na stiahnutie:

      Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (FO)

     • Testovanie PISA

     • 26. apríla 2022 (utorok) sa vybraní žiaci našej školy prvýkrát zúčastnia medzinárodnej štúdie Program medzinárodného hodnotenia žiakov – PISA. Naši žiaci budú riešiť úlohy v oblasti čítania, prírodných vied, matematiky a po prvýkrát v histórii aj z oblasti tvorivého myslenia.

      Prezentácia Pisa_rodičia (pdf)

      Prezentácia Pisa_žiaci (pdf)

      Držme im palce, určite jednotlivé úlohy zvládnu úspešne.