• Školský výlet v Bratislave

     • Na pozvanie poslanca NR SR PhDr. Vladimíra Ledeckého sa v dňoch 21.-23. júna 2022 žiaci II.C zúčastnili exkurzie v NR SR. Po bezpečnostnej kontrole pri vstupe sa žiakov ujala PhDr. Lujza Kittlerová z Kancelárie NR SR, odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. Exkurzia začala vo vestibule NR SR pri buste J. M. Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Jej výklad o štátnych symboloch, prvej i súčasnej zástave SR, o ústave, štúrovcoch či obrazoch Albína Brunovského, fungovaní a význame NR SR bol vysoko profesionálny a udivujúci. Veľký rešpekt a úcta pred jej vedomosťami a prejavom. Z balkóna rokovacej sály mali možnosť pozorovať priebeh rokovania.

      Inšpirujúcim a príjemným bolo aj stretnutie s Ivanom Popovičom, slovenským režisérom, scenáristom, spisovateľom, animátorom, výtvarníkom, karikaturistom a ilustrátorom, ktorý je v súčasnosti známy najmä svojím projektom Mať tak o koliesko viac o vynálezoch 20. storočia. Jeho výklad o Bratislave, najmä však o Hviezdoslavovom námestí bol originálny a zaujímavý. Nečakané bolo jeho pozvanie na zmrzlinu, čo v týchto horúcich dňoch padlo všetkým vhod J

      Počas prechádzok večernou Bratislavou sa žiaci nezapreli svoj hudobný talent a nadšenie a pridali sa k spevu speváka Petra Bažíka, čo vyvolalo skvelú náladu a úsmev mnohým okoloidúcim.

      Ďalšou „zastávkou“ bol vojnový pamätník Slavín, ktorý zvlášť v týchto časoch vyvolal silné emócie a uvedomenie si hrôzy a nezmyselnosti vojen.

      Nabitý program a množstvo silných zážitkov, ktoré sa postupom času vstrebajú a stanú krásnou, motivujúcou spomienkou.

     • Návšteva partnerskej školy

     • Počet žiakov našej školy sa tento víkend o čosi zvýšil - aj keď iba na pár dní. 24.-26. júna 2022 internát školy obývali žiaci SPgŠ v Beroune spolu so svojimi učiteľmi. Roky trvajúca družba so Strednou pedagogickou školou v Beroune pokračuje a všetci veríme, že to tak bude aj naďalej. Vymeníme si skúsenosti, postrehy, upevníme staré a vytvoríme nové priateľstvá. Veríme, že sa im u nás páči a prajeme príjemný pobyt 

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY na pomaturitné kvalifikačné štúdium

     • Riaditeľ SOŠ pedagogickej v Levoči oznamuje uchádzačkám a uchádzačom o denné 2-ročné štúdium odboru 7649N00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že prijímacie skúšky - skúšky na overenie špeciálnych zručností a talentu (talentové skúšky) sa uskutočnia dňa 28. 06. 2022 (utorok).

      Na školský rok 2022/2023 bude do 1. ročníka prijatých 60 žiakov.

      Podrobnosti k prijímacím skúškam sú uvedené v pozvánke, ktorá bude odoslaná e-mailom všetkým prihláseným uchádzačom a uchádzačkám.