• Ján Milčák, dramatik

     • Dňa 29. septembra 2022 sa v Mestskom divadle v Levoči uskutočnil v dopoludňajších hodinách odborný seminár s názvom "Ján Milčák, dramatik" práve pri príležitosti 50. výročia uvedenia jeho divadelnej hry Majster na doskách Mestského divadla v Levoči. Majster je hra o Majstrovi Pavlovi, rezbárovi svetového mena, ktorého múzeum, kde žil a tvoril, sídli v centre Levoče. 

      Organizátormi tohto podujatia boli: Knižnica Jána Henkela pod vedením Mgr. Janky Dolanskej, riaditeľky, Fond na podporu umenia, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Levoča a Mestské kultúrne stredisko v Levoči. 

      Na odbornom seminári sa pán Ján Milčák zúčastnil spolu so svojimi synmi Mariánom a Petrom, ktorý nás zároveň sprevádzal seminárom. S odbornými príspevkami venovanými tvorbe Jána Milčáka vystúpili: doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., vysokoškolská učiteľka na FF UPJŠ v Košiciach, spisovateľka Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD., odborný asistent na FF PU v Prešove a Mgr. Adela Dúbravová, PhD., odborná asistentka na PF UK v Bratislave.

      Program odborného seminára pokračoval popoludní scénickým čítaním a besedou s hercami niekdajšieho Mestského divadla v Levoči, bratmi Péchyovcami a p. Emilom Labajom.    

      Účastníčkami tohto kultúrno-spoločenského podujatia boli naše žiačky 3. B: Lenka Čižíková, Alžbeta Gažová, Mariana Grichová, Karolína Kipikašová a Viktória Kontrošová. O podujatí sa takto vyjadrili: 

      „Na seminár sme sa snažili vzorne pripraviť, a to tak, že sme si vypočuli štyri rozhlasové hry, ktoré pán Milčák napísal. Keďže študujeme na pedagogickej škole a raz sa aj my staneme pedagógmi, najviac nás zaujala rozhlasová hra pre deti s názvom Vrana Florenťanka, ktorá je dostupná aj v knižnej podobe s názvom Jakub s veľkými ušami. Na seminári prednášali mnohí prednášajúci, ktorí nám svojimi príspevkami sprostredkovali odborné rozbory diel, ale aj odbornú kritiku, ktorá bola v každom prípade pozitívna. Všetci prítomní, vrátane nás, sme si nesmierne vážili prítomnosť pána Milčáka. Obdivovali sme jeho osobnosť a rovnako aj jeho tvorbu. Posledná knižka pána Milčáka s názvom Cukornička prvýkrát uzrela svetlo sveta na doskách, kde sa pred 50 rokmi odohrala premiéra divadelnej hry Majster. Knižočku v priebehu seminára do divadla doručil kuriér. Bolo to naozaj nečakané, no o to krajšie prekvapenie. Slová pána Milčáka boli veľmi dojemné a v každom jednom oku zaiskrila malá slzička dojatia. 

      Naša škola dostala prekrásnu knižku Cukornička, ktorá je plná nádherných básničiek a oku lahodiacich ilustrácií vnučky Jána Milčáka, Mgr. Renáty Milčákovej, učiteľky na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Pán Ján Milčák svojím, priam až archaickým, podpisom napísal Strednej odbornej škole pedagogickej krátke, no veľmi úprimné venovanie, ku ktorému pridala venovanie aj ilustrátorka.         Scénické čítanie úryvku jednej divadelnej hry sme si tiež vypočuli vďaka hercom z divadla Kontra zo Spišskej Novej Vsi. Mali sme možnosť stretnúť sa aj s hercami, ktorí si na týchto divadelných doskách pred päťdesiatimi rokmi zahrali. Porozprávali nám, ako prebiehali skúšky, čo sa dialo za oponou a spestrili to vtipnými zážitkami, ktoré spolu zažili. Sme veľmi vďačné, že sme sa spolu s pani zástupkyňou A. Múdrou mohli tohto krásneho dňa zúčastniť, odniesť si veľa užitočných informácií, nových vedomostí, ale aj veľa krásnych zážitkov.“

      Vedenie školy touto cestou praje pánovi Milčákovi dobré zdravie a Mgr. Janke Dolanskej ďakuje za spoluprácu, na ktorú sa aj do budúcna veľmi teší.

     • Zážitková beseda o Slovenskom raji

     • Zážitková beseda o Národnom parku Slovenský raj bola sprievodným podujatím 16. ročníka Európskej noci výskumníkov, ktorá prebieha vždy posledný týždeň v septembri. Podujatie sme pripravili v spolupráci so Správou národného parku Slovenský raj. Hosťom a garantom besedy je Matej Pisarčík, odborník na environmentálnu výchovu. Cieľom zážitkovej besedy, určenej žiakom ZŠ a SŠ v Levoči je priblíženie ochrany a významu národného parku, predstavenie unikátneho biotopu, ale aj zaujímavosti o návštevníkoch, predstavenie vzácnych roklín, turistických trás, jaskýň i moderných interaktívnych prvkov. Študenti si vypočuli ukážky zvukov operencov i dravcov, videli zábery z fotopascí, ale aj hrôzostrašné pohľady na znečistené vodné toky a uhynuté zvieratá z dôvodu požierania plastov i odpadov. Uvedomenie si prepojenia životného prostredia, prírody a človeka, ktorý dokážu existovať ako spojené nádoby, ale za istých podmienok.