• Ako si podať prihlášku?
     • Ako si podať prihlášku?

     • PODANIE PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže podať 1 prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac štyri odbory, a to:

      • najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú talentové skúšky,

      • najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú talentové skúšky.

       

      PRIHLÁŠKU MOŽNO PODAŤ:

      a) elektronicky prostredníctvom EduPage (návod ako podať prihlášku cez Edupage nájdete TU:

      alebo

      b) v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných  zástupcov; prihláška  je  platná  aj  s podpisom  jedného  zákonného zástupcu,  ak  sa  zákonní  zástupcovia  dohodli,  že  prihlášku  podpisuje  iba  jeden zákonný  zástupca,  a  ak  o  tejto  skutočnosti  doručia  riaditeľovi  školy  písomné vyhlásenie.

       

      TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: do 20. 03. 2023.

       

      Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.
       

     • Cenník úhrad za stravu

     • S účinnosťou od 1. 3. 2023 je výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a stupeň finančného pásma pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby  určená:

      • 2,00 EUR /I hlavné jedlo - obed
      • 2,70 EUR /I hlavné jedlo - obed, príspevok na režijné náklady

      Rozhodnutie č. 040/2023 (pdf)

      Cenník úhrad (pdf)

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Viac info ako postupovať, nájdete tu. Ďakujeme.

     • Prednáška - Deň bezpečného internetu

     • 7. február 2023 je dňom bezpečného internetu. Pri tejto príležitosti Mgr. Dzurilová a Mgr. Michalková pripravili pre žiakov 2.C a 3.B prednášku, ktorej cieľom bolo naučiť žiakov ako sa bezpečne správať v online prostredí. Naučiť ich vytvoriť si silné a bezpečné heslá a upozorniť ich na digitálnu stopu, ktorú po sebe na internete zanechávajú. Žiaci pracovali aj na svojich smartfónoch a skúšali si rôzne aplikácie, a na záver si vyskúšali prácu v skupinách.