• Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 15. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Bolo zamerané na overovanie vedomostí z jazykových zručností - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 30 študentov z viacerých tried našej školy. Následne súťažiaci, ktorí skončili na prvých troch miestach v písomnej časti, absolvovali dňa 22. 11. 2021 ústne kolo. Najlepšie zo všetkých súťažiacich si počínala Alexandra Sukeníková zo 4. C triedy. Veľmi tesne za ňou na druhom mieste skončila Nina Šmelková z 3. C triedy a na treťom Anežka Neupauerová z 3. B triedy. Víťazke gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 13. 01. 2022 v Poprade.   

     • COVID-19 opatrenie

     • Žiadame Vás, aby ste na komunikáciu so školou počas úradných hodín využívali dištančný spôsob komunikácie (telefonicky, písomne, e- mail). Ďakujeme za porozumenie.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

    • Obnova národnej kultúrnej pamiatky
     • Obnova národnej kultúrnej pamiatky

     • Obnova národnej kultúrnej pamiatky – DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 21, LEVOČA

      Realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

      Obnova hlavnej fasády meštianskeho domu spojená s umelecko­remeselnou obnovou okenných šambrán. Obnova fasády bude mať pozitívny vplyv na stavebno-technický stavu objektu, prezentáciu jeho historických hodnôt a vylepšenie interiéru Mestskej pamiatkovej rezervácie Levoča.

      Predmetom obnovy fasády sú práce v exteriéri: lokálne odstránenie poškodených častí omietok, umelecko-remeselná obnova kamenných šambránnapustenia a tvarového doplnenia kameňa, medziblokovej stabilizácie nanesenie sanačnej omietky v soklovej časti,  doplnenie omietok hladkými paropriepustnými omietkami,  realizácia nových paropriepustných náterov fasády. Obnova fasády bude ukončená  do konca roka 2021.

      Oznámenie o podpore projektu  

     • EKOdeň

     • V pondelok, 18. 10. 2021, sa žiaci druhých ročníkov zúčastnia podujatia s názvom EKOdeň, ktoré  pre našich žiakov pripravili lektori z Občianskeho združenia VZÁCNE PLASTY – Ing. Martin Vasko a Ing. Samuel Ruščák.

     • Ako pracovať s knihou a detským čitateľom

     • Dňa 20. 10. 2021 (streda) sa v našej škole uskutoční 1. workshop v rámci podujatia organizovaného v spolupráci s Knižnicou Jána Henkela v Levoči a jej riaditeľkou, Mgr. Jankou Dolanskou, s názvom Ako pracovať s knihou a detským čitateľom v rámci projektu Kultúra nás spája.

      Workshop pre študentov bude lektorovať doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., vysokoškolská učiteľka a literárna vedkyňa na FF UPJŠ v Košiciach, ktorá sa dlhodobo venuje problematike detskej literatúry, jej estetickým a axiologickým aspektom, ako aj problematike recepcie umeleckej literatúry pre deti a mládež.

     • Riaditeľské voľno

     • Riadit SOŠPg oznamuje, že dňa 14. septembra 2021 (utorok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno. Vyučovanie sa začína 16. septembra 2021 (štvrtok) podľa rozvrhu.

     • Kurz ochrany života a zdravia 

     • Kurz ochrany života a zdravia sa bude konať Pieninskom národnom parku (Červený Kláštor) v nasledovných termínoch: 06.-10. 09. 2021 pre III.B a III.C, 13.-17. 09. 2021 pre III.A,  20.-24. 09. 2021 pre I.D a I.E. 

      Zraz je v prvý deň kurzu o 07.45 hod. pred školou a odchod autobusu je o 08.00 hod. Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Pltník v Červenom Kláštore.  

     • Otvorenie školského roka 

     • Dňa 02. septembra 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. sa uskutoční otvorenie školského roka na nádvorí pred budovou školy.

      Nástup žiakov prvých ročníkov je o 8.30 hod. z dôvodu rozdelenia do tried a odovzdaniu písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Tlačivo na stiahnutie vo formáte pdf: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Nástup žiakov II. - IV. ročníkov je o 8.45 hod. Žiaci prostredníctvom Edupage aplikácie v časti Žiadosti / Vyhlásenia podajú online písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dňa 1.9.2021 alebo 2.9.2021 do 8.00 hod. Link ako postupovať je tu.

      Po otvorení školského roka sa žiaci premiestnia do tried. Podmienkou vstupu pre všetkých je rúško, dezinfekcia rúk, dodržiavanie minimálneho odstupu. Žiaci strávia v škole len čas nevyhnutný na vypočutie si informácií týkajúcich sa otvorenia školského roka.

     • Antigénové samotesty pre žiakov 

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia prejavili záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Testovanie samotestami je dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Samotestovanie odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR:

      Návod na použitie  

      Sprievodca pre samotestovanie  

      Školský semafor 2021/2022   

     • SWAP oblečenia

     • Naša škola v spolupráci s Kultúrno-informačným centrom v Levoči organizuje dňa 28.6.2021 SWAP oblečenia, nakoľko nám nie je ľahostajný osud našej planéty.Posielam Vám info ku uvedenej aktivite. KIC Levoča zabezpečilo DJ aj moderátora, preto verím, že pôjde o príjemne, no zároveň užitočne strávený deň pred odovzdávaním vysvedčenia :-)Srdečne Vás na uvedený SWAP pozývame.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 

     • Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 29. júna 2021 (utorok) o 09.00 hod. na školskom dvore, po programe bude prebiehať odovzdávanie vysvedčení v triedach. 

     • Kvapka krvi

     • Dňa 24.06.2021 sa dobrovoľníci tretích ročníkov zúčastnili akcie nemocnice Agel v Levoči pod heslom „Zachránim Ti život, som Tvoja krv“. Primárnym cieľom akcie bolo poukázať na dôležitosť darovania krvi najmä v tomto období, keď je na cestách zvýšené množstvo „prilbovaných“ účastníkov cestnej premávky ako sú motorkári, cyklisti či korčuliari. Keďže sa naši žiaci stávajú dospelými a súčasne aj držiteľmi vodičských preukazov, prišli sme túto akciu podporiť s túžbou pomôcť tým, ktorí to potrebujú a prekonať vlastné limity. Môžeme s hrdosťou povedať, že všetci to krásne zvládli s úsmevom na perách, s dobrým pocitom a s osobným cieľom  prísť opäť a podporiť tak aj ostatných žiakov našej školy v tejto krásnej myšlienke.

     • Turistická vychádzka

     • Dňa 24. júna 2021 sa žiaci I.- III. ročníkov zúčastnia turistickej vychádzky. Zraz je za každého počasia. Obuv a oblečenie si zoberte ako na turistiku (vhodná turistická obuv, pršiplášť), jedlo a pitie si vezmite so sebou.

     • Termín talentových skúšok 

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje všetkým uchádzačom o dvojročné pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňa 24. a 25. júna 2021 (štvrtok, piatok) v budove školy podľa pozvánky.