• Aj my nekosíme ...

     • Naša škola sa zapojila do iniciatívy #eLEjvmájinekosí. Je to iniciatíva komunitná, občianska, nepolitická, environmentálna a dobrovoľná, ktorá podporuje zvyšovanie biodiverzity, rozmanitosti rastlín, tráv, kvetov; živočíchov, včiel, motýľov a ďalších opeľovačov. Pridajte sa tiež, veď na každom nepokosenom trávni(č)ku záleží!

     • Talentové skúšky

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje všetkým uchádzačom o denné štvorročné štúdium v odbore 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že termín konania talentových skúšok je: 1.termín: 05. - 07. mája 2021 (streda – piatok) a 2.termín: 12. mája 2021 podľa pozvánky.

           

      OZNAM PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE

      Vzhľadom na aktuálne usmernenie MŠVVaŠ SR pri vstupe do budovy na prijímacie skúšky sa uchádzač NEMUSÍ preukazovať negatívnym testom ani predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Uchádzač je povinný dodržiavať nasledovné pokyny školy:

      1. pri vstupe do areálu školy a počas celej doby konania talentových skúšok má rúškom prekryté horné dýchacie cesty,

      2. pri vstupe do areálu školy mu bude zmeraná telesná teplota,

      3. pri vstupe do areálu i budovy školy si vydezinfikuje ruky (v priestoroch školy sú na dostupných miestach umiestnené  ďalšie dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk),

      4. do budovy školy vstupuje bez rodičov,

      5. pri prezentácii predloží k nahliadnutiu a kontrole údajov občiansky preukaz, prípadne iný doklad (napr. kartu poistenca),

      6. každý uchádzač používa vlastné písacie potreby,

      7. z hygienických dôvodov odporúčame minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov,

      8. odporúčame minimalizovať osobný kontakt, podávanie rúk a vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,

      9. uchádzač s prejavmi akútneho respiračného ochorenia alebo klinickými príznakmi COVID-19 bude z účasti na skúškach vylúčený a bude informovaný o náhradnom termíne konania talentových skúšok.

     • Deň Zeme

     • 22.4. je Svetovým Dňom Zeme a žiaci prvých a tretích ročníkov si pripomenuli tento deň vytvorením projektov, ktoré Vám chceme v jednotlivých videách priblížiť.

      Problém znečistenia našej planéty nie je žiakom ľahostajný, práve naopak. Tretiaci sa rozhodli tento sviatok osláviť tým, že vyčistili okolie, v ktorom žijú a aspoň malým dobrým skutkom sa pokúsili pomôcť našej planéte. Prváci spracovali rôzne produkty recykláciou plastov, starých tričiek, použitého skla a vznikli z toho zaujímavé veci v podobe nákupných tašiek, kabeliek, košíkov, kvetináčov, čím sa pokúsili poukázať na možnosť udržateľnosti zdrojov. Všetci by sme mali nielen tento deň, ale počas celého roka správať sa ku našej planéte ohľaduplne a chrániť ju.

      I.A, I.B a I.C - video

      III.A a III.B - video

     • Vyhodnotenie fotografickej súťaže "ZACHYŤ TO!"

     • Naša fotografická súťaž "ZACHYŤ TO!" je už vyhodnotená, krásne ceny sú nachystané, ale to najdôležitejšie sme ešte neurobili!
      Nepovedali sme Vám, kto ju vyhral.
      Vyhrali ste všetci, pretože ste zvíťazili nad svojou lenivosťou a vybrali ste sa do prírody odfotiť niečo pekné, alebo ste vytiahli notebook a prehľadávali ste súbory fotografií, kým ste nenašli tú najlepšiu.
      Hlasovaním pod fotkami, LIKE alebo po slovensky - "páčikmi", ste rozhodli o troch najkrajších fotografiách a my sme sa ich rozhodli oceniť krásnym diplomom a vecnými cenami.

      Prvé miesto získala Mariana Grichová, žiačka I. B, a jej krásna fotka okolia Lendaku v jeseni.
      Na druhom mieste sa umiestnil Ivo Kovalčík, žiak IV. C, a jeho súťažná fotografia.
      Tretie miesto obsadila Viktória Šutorová, žiačka I. A, a jej tisíc míľ dlhá cesta.

      Ceny výhercom slávnostne odovzdá riaditeľ školy po uvoľnení epidemických opatrení.

      Ďakujeme všetkým pedagógom, žiakom a priateľom školy za zapojenie sa do našej
      súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Autorom ocenených prác blahoželáme.

     • Výtvarný workshop II. D a II. E

     • Jarné piatkové popoludnie sa vo výtvarných ateliéroch našej školy nieslo v atmosfére kreativity, tvorivosti a vzájomnej inšpirácie. Žiačky končiacich ročníkov pomaturitného štúdia v rámci posledného bloku predmetu, Metodiky výtvarnej výchovy, realizovali výtvarný workshop. 

      Svojou prítomnosťou povzbudil žiačky riaditeľ školy Mgr. Miloslav Repaský a koordinátor pomaturitného štúdia Mgr. Milan Hyben. Mozaika nielen pedagogického, ale aj osobnostného a kreatívneho pôsobenia v rámci predmetu METODIKA VÝTVARNEJ VÝCHOVY vychádzala z viacerých zdrojov. Poďakovanie za prínos nielen v metodickej a výtvarnej oblasti patrí PhDr. Paule Maliňákovej, ktorá pracovala na rozvoji žiakov počas prvého ročníka štúdia. Druhý ročník žiaci absolvovali pod vedením externého zamestnanca Mgr. Jaroslava Sarnu. Poďakovanie za prípravu výtvarného workshopu a video-materiálu patrí vyučujúcej výtvarných predmetov Mgr. Lucii Čupovej. Link: YouTube

      Mgr. Jaroslav SARNA, externý zamestnanec metodiky výtvarnej výchovy

     • Ľadový medveď

     • Pani Zima nie a nie odísť, tak sme sa rozhodli poslať po ňu ľadového medveďa, aby si ju odviedol tam, kde môže snežiť od rána do večera. Poďte si spolu s nami aj Vy vytvoriť krásneho ľadového medveďa, ktorý snáď vyženie zimu aj z Vašej záhrady. My ideme určite do toho! Chceme už predsa jar a krásne rozkvitnuté čerešne. Link: YouTube. Autor: Timea Sopková, IV.B

     • S radosťou a pre úsmev

     • Mesiac marec bol u nás, napriek všetkým obmedzeniam, veľmi zaujímavý. Okrem toho, že učíme šikovných žiakov a žiačky, pracujeme spolu aj na projektoch, ktoré majú nielen rozšíriť obzory našich študentov, ale aj robiť veci s pridanou hodnotou. V tejto dobe je o to dôležitejšie robiť pekné veci pre druhých len tak - s radosťou a pre úsmev. Link: YouTube

      Žiačky, IV.B: Vierka Grigláková, Lívia Konkoľová, Andrejka Želonková, Broňa Božoňová a Ester Hromadová.

     • Venujte nám 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Strednej pedagogickej školy v Levoči. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy.

      Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

       

      Podrobnejšie informácie ako postupovať nájdete tu.

      Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  

      Potvrdenie o zaplatení dane   

       

     • Valentínky

     • Neseďte doma len tak, buďte aktívni, tvoriví a potešte svojích blízkych vlastnoručne vyrobeným valentínskym pozdravom. Neviete ako na to? Ponúkame Vám video, ktoré je určené nielen rodičom a ich deťom, ale aj našim žiakom ako pomôcka pri vzdelávaní. Video si môžete pozrieť tu.

     • Snehuliačik

     • Aj počas obdobia obmedzenia pohybu na Slovensku myslíme na Vás, keď ste doma - žiačky a žiaci so svojimi súrodencami a rodičia so svojimi ratolesťami. Využite svoj čas na spoločnú činnosť - výrobu snehuliačika, ktorá Vám iste prinesie potešenie a dobrý pocit.

      Postavím si snehuliaka na najbližšom brehu...
      ...ale až nám pribudne oveľa viac snehu!
      My si ho však postavíme hneď.
      Že nemáme sneh?
      To predsa vôbec neprekáža.
      Postavíme si ho hneď!
      Ako? Že neviete?

      Pozrite sa, ako na to na našom YouTube.

     • Oznam pre záujemcov o štúdium

     • Oznamujeme Vám, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa neuskutočnil plánovaný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vôbec neuskutoční.

      Veríme, že Váš záujem o štúdium na našej škole neodradí ani táto nepriaznivá situácia a že sa rozhodnete podať si prihlášku na našu školu, na ktorej môžete získať kvalitnú prípravu na povolanie učiteľky v materskej škole a tiež na povolanie vychovávateľa/vychovávateľky v školskom klube detí.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 04. 01. 2021 rozhodol o prijímacom konaní, ktoré sa v našej škole uskutoční v dňoch 05. – 07. 05. 2021, ak to epidemiologické podmienky dovolia.

      V súčasnosti pripravujeme kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium na našej škole. Predpokladáme, že kritériá a ďalšie podrobnosti zverejníme na webovom sídle našej školy začiatkom februára.

      Odporúčame  Vám preto, aby ste sledovali webové sídlo školy.

     • Školské kolo 13. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 18. 12. 2020 sa uskutočnilo online školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. O účasť v súťaži prejavilo záujem 25 žiačok a 1 žiak z viacerých tried našej školy (2. A, 2. B, 2. C, 3. B, 4. A, 4. B) kategórii A (1. a 2. ročník) a v kategórii B (3. a 4. ročník). V kategórii A bola najúspešnejšia Ľubomíra Garančovská z 3. B a v katégórii B najlepšie výsledky dosiahla Michaela Harmanová z 2. A. Obidve naše žiačky postupujú na krajské kolo. Všetkým žiačkam a žiakovi ďakujeme za účasť v súťaži. Víťazkám srdečne blahoželáme a v krajskom kole im prajeme veľa úspechov.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 24. 11. 2020 sa uskutočnilo online školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Bolo zamerané na overovanie vedomosti z jazykových zručnosti - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 31 študentov z viacerých tried našej školy. Celkovým víťazom školského kola sa stal Ivo Kovalčík zo IV.C triedy. Víťazovi gratulujeme a držíme mu palce na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 13.01.2021 v Poprade. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov pri štúdiu tohto krásneho jazyka.