• Výsledky prijímacích skúšok

     • Celkové výsledky prijímacích skúšok, ktoré sa konali 15. júna 2020 v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre šk. r. 2020/2021 si môžete pozrieť v hornom menu Prijímacie skúšky/ Výsledky. 

     • Termín prijímacích skúšok - pomaturitné štúdium

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje všetkým uchádzačom o dvojročné pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňa 15. júna 2020 (pondelok) v budove školy podľa pozvánky.  

     • Výsledky talentových skúšok

     • Celkové výsledky talentových skúšok, ktoré sa konali 20. a 21. mája 2020 v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre šk. r. 2020/2021 si môžete pozrieť v hornom menu Prijímacie skúšky/ Výsledky. 

     • Iuventus paedagogica

     • Dievčenský spevácky zbor Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči Iuventus paedagogica nahral video piesne Diefčatečko v úprave Mgr. art. Igora Gregu. Prajeme Vám pekný umelecký zážitok.

     • Dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje, že záujemcovia o štúdium v šk. r. 2020/2021 v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium) môžu podať elektronickú prihlášku (e-prihláška) do 31. mája 2020.  E-prihláška je k dispozícii v hornom menu: Prijímacie skúšky / Elektronická prihláška. Uchádzači, ktorí už zaslali prihlášky v papierovej forme nevypĺňajú e-prihlášku. Bližšie informácie nájdete v hornom menu v časti Prijímacie skúšky / Pomaturitné štúdium.

     • Nové kritéria prijímacieho konania

     • Riaditeľ SOŠPg zverejňuje nové kritériá pre uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru 7649M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo platné pre školský rok 2020/2021 v hornom menu v časti Prijímacie skúšky/ Denné štúdium.

     • Oznam pre záujemcov o štúdium

     • Riaditeľ školy oznamuje všetkým uchádzačom o prijatie na štúdium v študijných odboroch  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (denné štúdium) a 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (pomaturitné štúdium), že v súlade s Rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 škola upravené kritériá prijímacieho konania zverejní do 7. mája 2020 na stránke školy.

     • OZNÁMENIE o zmene termínu prijímacej skúšky

     • Riaditeľ školy oznamuje, že prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre prijatie žiakov do 1. ročníka na študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2020/2021 sa neuskutočnia v pôvodnom termíne 20. - 21. 04. 2020 (pondelok, utorok). Na základe rozhodnutia ministra školstva budú prijímacie skúšky realizované najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. Konkrétny termín konania skúšok, ktorý bude škole určený odborom školstva Okresného úradu v Prešove, následne zverejníme na stránke školy.

    • Blahoželanie
     • Blahoželanie

     • Drahí manželia Kolesárovci,

      dopočuli sme sa radostnú novinu, že sa Vám dnes narodil synček. Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. Nech s ním prežívate veľa radostí a šťastných chvíľ. Nech je zdravé a rastie ako z vody! Nech je pre Vás tým najväčším pokladom na svete. Kolektív zamestnancov SOŠPg

     • Oznam pre študentov II.D a II.E

     • Prosíme študentov pomaturitného štúdia, aby sa riadili pokynmi učiteľov pri zadávaní úloh, ktoré je potrebné splniť na pripustenie k maturitnej skúške. Za pochopenie ďakujeme.

     • Oznam pre maturantov a rodičov

     • Písomná časť maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku neuskutoční, ústna forma maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mali uskutočniť  do dvoch týždňov od obnovenia výučby do 30. júna 2020.

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči

     • Riaditeľ SOŠPg oznamujeme rodičom a žiakom, ktorí zaslali prihlášky na študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že o termíne talentových skúšok, vás budeme na našej stránke informovať. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa riadime pokynmi ministerstva školstva.

     • Oznam

     • Stredná odborná škola pedagogická je na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu pandémie zatvorená do odvolania.

     • Oznam

     • Na základe požiadavky rodičov oznamujem, že v prípade neodkladnej potreby návštevy školy je budova otvorená v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00. hod. Sme vám k dispozícií aj na telefónnych číslach 0903 645657, 0948 614164. Mgr. Miloslav Repaský, riaditeľ školy

     • Dištančná forma vzdelávania - štúdium z domu

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      prosíme vás, aby ste priebežne sledovali webovú stránku školy a aplikáciu Edupage, z dôvodu prerušenia priamej vyučovacej činnosti v škole. V tejto súvislosti vás upozorňujeme, že žiaci v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nemajú prázdniny, ale prebieha dištančná forma vzdelávania - štúdium z domu.

      Prostredníctvom Edupage budú učitelia posielať žiakom zadania, úlohy, projekty a pracovné listy z jednotlivých predmetov. Je preto dôležité, aby ich žiaci priebežne riešili a v prípade, že niečomu nerozumejú, nech kontaktujú svojho vyučujúceho cez odkaz na Edupage. Zároveň prosíme rodičov, aby dohliadali na plnenie školských povinností svojich detí.

      V záujme zdravia nás všetkých, apelujeme na vás o dodržiavanie všetkých vládnych opatrení. Jedine zodpovedným prístupom sme schopní zvládnuť vážnu situáciu. Prosíme, nepodceňujme ju.

      Mgr. Miloslav Repaský

     • Náhradný termín lyžiarskeho kurzu - ZRUŠENÝ 

     • Vedenie školy oznamuje, že náhradný termín lyžiarskeho kurzu plánovaný pre študentov pomaturitného štúdia v termíne 27. - 31. 03. 2020 je z dôvodu Usmernenia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušený. 

     • Maturitná skúška 2020 - ZMENA 

     • Zmena riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:  

      a) slovenský jazyk a literatúra dňa 31. marca 2020 (utorok),  

      b) anglický jazyk, nemecký jazyk dňa 01. Apríla 2020 (streda). Viac info nájdete v menu 

       Štúdium/Maturanti (Niektoré sekcie sú prístupné len po prihlásení).