• Výdaj obedov 19. 12. 2019 - oznam

     • Oznamujeme dochádzajúcim žiakom I.- IV. roč., že sú zo dňa 19. 12. 2019 všetci odhlásení. Kto má záujem o obed na štvrtok 19. 12. 2019 (podľa jedálneho lístka) má možnosť prihlásiť sa u vedúcej ŠJ najneskôr v čase do 08:00 hod. dňa 18. 12. 2019.

      Kontakt: telefón: 0918 518 996, findurova@spgslevoca.sk alebo osobne počas výdaja obedov

    • Posolstvo Vianoc - koncert pre verejnosť
     • Posolstvo Vianoc - koncert pre verejnosť

     • Stredná odborná škola pedagogická Levoča v spolupráci s MsKS Levoča Vás pozývajú na vianočný koncert Posolstvo Vianoc. Program o vianočnom čase plných krásnych kolied a vianočných piesní doplnený slovom zo sveta rozprávok a vinšov v stredu 18. 12. 2019 17.00 hod. v Kongresovej sále MsKS, Námestie Majstra Pavla 54 v Levoči. Srdečne Vás pozývame!

    • Posolstvo Vianoc - výchovný koncert
     • Posolstvo Vianoc - výchovný koncert

     • Stredná odborná škola pedagogická Levoča v spolupráci s MsKS Levoča Vás pozývajú na výchovný koncert Posolstvo Vianoc. Program o vianočnom čase plných krásnych kolied a vianočných piesní doplnený slovom zo sveta rozprávok a vinšov v utorok 17. 12. 2019 o 10.00 hod. v Kine úsmev, Námestie Majstra Pavla 58 v Levoči.

    • Týždeň farieb
     • Týždeň farieb

     • Žiacka školská rada si pre vás pripravila zaujímavú aktivitu-TÝŽDEŇ FARIEB. Jesenné farby sa postupne vytrácajú, a preto, aby sme oživili všednosť dní budúceho týždňa, budeme sa obliekať pestro.V pondelok do modrej, aby náš týždeň začal pokojne.V utorok do ružovej.Stredu si oživíme zelenou, aby nám nechýbala energia.Vo štvrtok sa s optimizmom ,,nahodíme" do žltej.A v piatok radosť v srdci majte, do červenej sa obliekajte.Podmienkou je byť v tej farbe oblečený celý deň.Pre víťaznú triedu bude prichystaná sladká odmena.Ak máte otázky, pýtajte sa členov žiackej školskej rady.Tešíme sa na farby.

       

     • Deň otvorených dverí

     • Vedenie SOŠPg v Levoči všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) so začiatkom o 9.00 hod.  Vítame záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov a učiteľov. Predstavíme možnosti štúdia v študijných odboroch. Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu a zistíte, čím naša škola žije. Tešíme sa na Vás. 

     • Oznam pre žiakov pomaturitného štúdia 

     • Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov I.D a I.E sa bude konať Pieninskom národnom parku (Červený Kláštor) v termíne: 23. - 25. 09. 2019. Nástup je v prvý deň kurzu o 08.00 hod. pred školou. Ubytovanie a strava je zabezpečená v Penzióne Pltník v Červenom Kláštore. Cena kurzu je cca 90-100 eur. 

     • Kurz ochrany života a zdravia 

     • Kurz ochrany života a zdravia sa bude konať Pieninskom národnom parku (Červený Kláštor) v nasledovných termínoch: 02. - 06. 09. 2019 pre III.A, 09. - 13. 09. 2019 pre III.B,  16. - 20. 09. 2019 pre III.C. Ubytovanie je zabezpečené v Penzióne Pltník v Červenom Kláštore. Cena kurzu je 130 eur. 

     • Otvorenie školského roka 

     • Dňa 02. 09. 2019 (pondelok) o 9.00 hod. sa uskutoční otvorenie školského roku na nádvorí pred budovou školy. Nástup žiakov je o 8.45 hod. Po otvorení školského roku sa žiaci premiestnia do tried. 

     • Výdaj ISIC preukazov a známok 

     •  

      Preukazy a známky ISIC pre šk. r. 2019/20 sa budú vydávať na vrátnici školy v nasledovnom termíne 22. 07. -  02. 08. 2019 v čase od 08.00 do 09.00 hod. alebo si ich môžete prevziať dňa 02. 09. 2019. Ďakujeme za porozumenie. 

     • Zápis žiakov do prvého ročníka

     • Dňa 27. júna 2019 (štvrtok) sa koná zápis prijatých žiakov do prvého ročníka v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2019/2020 o 09.00 hod v aule školy (v prípade, že sa zápisu nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, dohodnite si náhradný termín telefonicky). 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 28. júna 2019 (piatok) o 08.45 hod. na školskom dvore, po programe bude prebiehať odovzdávanie vysvedčení v triedach. 

     • Výdaj obedov

     • Oznamujeme všetkým stravníkom, že  z obeda  dňa 27. - 28. júna 2019 je možné sa odhlásiť najneskôr do 26. júna 2019 (streda) do 13.00 hod. Odhlášky z obeda po uvedenom termíne nebudú odhlásené. 

      Zmena času výdaja obedov: 

      25. 6. 2019 /utorok/ od 11.15 do 13.00 hod., 26. 6. 2019 /streda/ od 11.40 do 12.40 hod. 

      27. 6. 2019 /štvrtok/ od 11.40  o 12.40 hod., 28. 6. 2019 /piatok/ od 10.45 do 12.00 hod. 

     • Účelové cvičenie 

     • Dňa 25. 06. 2019 sa žiaci I.- III. ročníkov zúčastnia účelového cvičenia. Zraz: 08.30 hod. v parku pred kinom.  

     • Termín talentových skúšok

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje všetkým uchádzačom o dvojročné pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňa 25. júna 2019 (utorok) v budove školy. Začiatok skúšok je o 7.20 hod. alebo 11.00 hod. podľa pozvánky.