• Výdaj obedov

     •  Počas maturitných skúšok 20. - 30. mája 2019 je výdaj obedov zabezpečený v čase od 12.00 - 13.00 hod.  

     • Súvislá prax

     • Žiaci I.C (UMŠaV) absolvujú súvislú prax v termíne 13. - 24. 05 2019. 

      Žiaci I.A, I.B, II.A, II.B, II.C a III.C (AVČ) absolvujú súvislú prax v termíne 20. - 31. 05 2019. 

      Žiaci III.A, III.B a III.C (UMŠaV) absolvujú súvislú prax v termíne 13. - 31. 05 2019. Žiaci počas súvislej praxe sú zo stravy odhlásení. 

     • Maturitná skúška 2019 

      • II.D, II.E, IV.A, IV.B a IV.C - akademický týždeň v dňoch 13. - 17. mája 2019,
      • II.D a II.E - TČOZ a PČOZ formou obhajoby vlastného projektu od 20. do 24. mája 2019
      • IV.A, IV.B a IV.C - PČOZ praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy od 20. do 24. mája 2019, ústna forma MS zo SJL, cudzích jazykov a TČOZ od 27. do 31. mája 2019. 

      Aktuálne rozpisy maturitných komisií sa zobrazia žiakom a rodičom po prihlásení na stránke školy. Prajeme našim maturantom veľa trpezlivosti pri učení a úspešné zvládnutie skúšok

     • Plavecký kurz

     • Plavecký kurz sa koná v krytej plavárni Súkromnej strednej odbornej školy v Krompachoch v nasledovných termínoch: 

      13. - 17. máj 2019 pre I.B,  27. - 31. máj 2019 pre I.C, 03. - 07. jún 2019 pre I.A a 10. - 14. jún 2019 pre I.D a I.E. Žiaci počas plaveckého kurzu sú zo stravy odhlásení. 

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V utorok 07. mája 2019 sa v telocvični školy konala rozlúčka so štvrtákmi.

      Každý človek túži niekomu mávať, keď sa jeho vagón rozbieha v diaľ, keď sa človek lúči myslí na návrat, na to miesto, kde sám s nádejou stál. V diaľke už jeho vlak píska, vábi ho do nových dní. Stále však vo vrecku stíska lístok so slovíčkom NEZABUDNI..

      Veríme, že na svoju ALMA MATER nezabudnú a všetkým maturantom prajeme štastnú ruku pri maturitnom stole a ešte šťastnejší život..

     • Veľkonočné prázdniny 

     • Vedenie SOŠPg oznamuje, že 18. apríla 2019 (štvrtok) sa začínajú Veľkonočné prázdniny a trvajú až do 23. apríla 2019 (utorok). Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda) podľa rozvrhu. 

      Prajeme Vám Veselú Veľkú noc, VEĽA slniečka, radosť, smiech a krásne maľované vajíčka. 

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 26. apríla 2019 (piatok) sa koná: o 12.00 hod. rodičovské združenie v Školskom internáte,  o 12.30 hod. zasadnutie triednych dôverníkov v riaditeľni školy,  o 13.00 hod. triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach (prípadne podľa dohody TU s rodičmi).  

     • Zápis žiakov do prvého ročníka    

     • Dňa 15. apríla 2019 (pondelok)  sa koná zápis prijatých žiakov do prvého ročníka v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2019/2020 o 09.00 hod. v aule školy. V prípade, že sa zápisu nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, dohodnite si náhradný termín telefonicky (tel. 053 451 22 05). 

     • Výsledky talentových skúšok

     • Výsledky talentových skúšok, ktoré sa konali 08. apríla 2019 v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre šk. r. 2019/2020 si môžete pozrieť v ľavom menu Prijímacie skúšky/ Výsledky. 

     • Organizácia vyučovania 08. apríla 2019 (pondelok)

     • Dňa 08. apríla 2019 (pondelok) je z dôvodu konania talentových skúšok zmenený rozvrh. Triedy I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B a III.C idú na účelové cvičenie v teréne, zraz 08.30 hod. v Mestskom parku pred kinom. Triedy IV.A, IV.B a IV.C majú zabezpečené prednášky v aule školy so začiatkom o 08.30 hod.