• Sophista pro regione 2023

     • Prešovský samosprávny kraj (PSK) po 13. raz ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl. Za svoje úspechy dosiahnuté v aktuálnom školskom roku si v utorok v Divadle Jonáša Záborského v Prešove prevzali plakety.

      Plaketa Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región si prevzalo spomedzi 56 nominovaných 15 učiteľov. Ocenenie z rúk predsedu PSK si prevzala aj naša pani učiteľka PaedDr. Božena Švábová, PhD. Srdečne Blahoželáme!

     • Erasmus+ vyhodnotenie výzvy 2023

     • V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu naša škola získala grant vo výške 64 499 EUR s projektom „Rozvoj jazykových a odborných kompetencií v Európe“. Projekt potrvá 12 mesiacov, v rámci neho bude v školskom roku 2023/2024 na odbornú prax do Írska do Dublinu vyslaných 16 žiakov a na vzdelávací kurz v anglickom jazyku 3 učitelia. Tešíme sa na nové zážitky!

     • Akademická Banská Bystrica

     • Iuventus Paedagogica sa v dňoch 17.05.-19.05.2023 zúčastnil festivalu zborového spevu Akademická Banská Bystrica 2023. Úspešne reprezentoval našu školu a domov si odniesol strieborné pásmo a cenu primátora mesta Banská Bystrica. Zbor pracuje pod vedením Mgr. Blanky Richnavskej, DiS. art. a PaedDr. Slavomíra Kolesára. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. Dana Vrabľová.Všetkým srdečne gratulujeme.

     • Športový štvrtok

     • Dňa 20.04. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo vo florbale žiačok v Prešove a dievčatá skončili na 3.mieste. Naši kolegovia nás rovnako úspešne reprezentovali na basketbalovom turnaji o Pohár predsedu PSK a obsadili 2. miesto. Blahoželáme.

     • Prednáška - Prenasledovanie Židov na Slovensku

     • Dňa 29. marca 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška na tému: Prenasledovanie Židov na Slovensku. Lektorkou bola muzeálna pedagogička PaedDr. Erika Tavaly z Múzea holokaustu v Seredi. 

     • Biblická olympiáda

     • Dňa 29. marca 2023 sa na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči, uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo v Biblickej olympiáde. Naše žiačky S. Gadová, A. Grečková a A. Halčinová z 2.B triedy získali 2. miesto. Blahoželáme.

     • Ako sa chrániť na internete - ukončenie vzdelávania

     • Študentky I.A triedy úspešne ukončili polročný program Zmudri do škôl na tému: Ako sa chrániť na internete. Platforma Zmudri do škôl poslala krásne diplomy, ktoré im odovzdala školská digitálna koordinátorka Mgr. Žaneta Dzurillová, ktorá ich zároveň celým týmto programom viedla a odovzdávala informácie k rôznym témam súvisiacich s bezpečnosťou na internete.

    • Ako si podať prihlášku?
     • Ako si podať prihlášku?

     • PODANIE PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže podať 1 prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac štyri odbory, a to:

      • najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú talentové skúšky,

      • najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú talentové skúšky.

       

      PRIHLÁŠKU MOŽNO PODAŤ:

      a) elektronicky prostredníctvom EduPage (návod ako podať prihlášku cez Edupage nájdete TU:

      alebo

      b) v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných  zástupcov; prihláška  je  platná  aj  s podpisom  jedného  zákonného zástupcu,  ak  sa  zákonní  zástupcovia  dohodli,  že  prihlášku  podpisuje  iba  jeden zákonný  zástupca,  a  ak  o  tejto  skutočnosti  doručia  riaditeľovi  školy  písomné vyhlásenie.

       

      TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: do 20. 03. 2023.

       

      Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.
       

     • Cenník úhrad za stravu

     • S účinnosťou od 1. 3. 2023 je výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a stupeň finančného pásma pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby  určená:

      • 2,00 EUR /I hlavné jedlo - obed
      • 2,70 EUR /I hlavné jedlo - obed, príspevok na režijné náklady

      Rozhodnutie č. 040/2023 (pdf)

      Cenník úhrad (pdf)

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Viac info ako postupovať, nájdete tu. Ďakujeme.

     • Prednáška - Deň bezpečného internetu

     • 7. február 2023 je dňom bezpečného internetu. Pri tejto príležitosti Mgr. Dzurilová a Mgr. Michalková pripravili pre žiakov 2.C a 3.B prednášku, ktorej cieľom bolo naučiť žiakov ako sa bezpečne správať v online prostredí. Naučiť ich vytvoriť si silné a bezpečné heslá a upozorniť ich na digitálnu stopu, ktorú po sebe na internete zanechávajú. Žiaci pracovali aj na svojich smartfónoch a skúšali si rôzne aplikácie, a na záver si vyskúšali prácu v skupinách.

     • Zásady správneho používania zábavnej pyrotechniky

     • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade sa v súvislosti s blížiacimi oslavami Nového roka obracia na jednotlivé základné a stredné školy v jeho pôsobnosti s odporúčaním poskytnúť' žiakom informácie k používaniu zábavnej pyrotechniky. Pre používanie zábavnej pyrotechniky platí „Výnimka zo zákazu len 31. decembra a 1. januára" v čase určenom všeobecne záväznými právnymi predpismi obce. Viac info v tu (pdf).

     • Adventný koncert 

     • Dňa 14. decembra 2022 (streda) o 17.00 hod. sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi uskutoční Adventný koncert dievčenského speváckeho zboru Iuventus paedagogica. Všetci sú srdečne vítaní. Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.