• Termín talentových skúšok  

     • Riaditeľ SOŠPg oznamuje všetkým uchádzačom o denné štvorročné štúdium v odbore 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že termín konania talentových skúšok je 08. apríl 2019 (pondelok). Ďalšie info si prečítate v ľavom menu Prijímacie skúšky. 

     • Výdaj obedov 

     • Počas talentových skúšok (08.04.2019) je výdaj obedov zabezpečený nasledovne: 11.15-11.35 hod.: komisie a hostesky, 11.40-13.00 hod.: učitelia a žiaci. 

      Dochádzajúci žiaci I.-IV. roč. sú v tento deň z obeda odhlásení. Záujemcovia o obed sa môžu prihlásiť u vedúcej šk. jedálne (0918 518 996) najneskôr do 05. apríla 2019 (piatok) do 14.30 hod. 

     • Exkurzia - tyflopedické pomôcky

     • Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. V duchu tejto myšlienky sa naši štvrtáci v piatok 22. marca 2019 mali možnosť "zoznámiť" s tyflopedickými pomôckami, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím uľahčujú život. Veríme, že exkurzia v Spojenej škole internátnej na Námestí Štefana Kluberta v Levoči rozšírila obzor ich poznania. 

     • Stratení v káve s Valentínom Šefčíkom

     • 14. marca 2019 sa v príjemnom prostredí kresliarne už tradične konali STRATENÍ V KÁVE pod krídlami PhDr. Marty Verbovskej. Tentokrát si tvorbu našich začínajúcich umelcov vypočul básnik Valentín ŠEFČÍK.

      Ďakujeme za krásne stretnutie a veríme, že pre obe strany to bolo inšpiratívne, malo svoj význam a všetci cítili.. GENIA LOCI.. Dovidenia o rok, priatelia :)

     • Organizácia vyučovania - 13. marec 2019 (streda) 

     • Z dôvodu konania maturitných skúšok je zmenený rozvrh. Žiaci I. a II. ročníkov sa zúčastnia divadelného predstavenia v Mestskom divadle. Zraz: 09.10 hod. v parku pred kinom. Začiatok predstavenia: 09.30 hod. Žiaci III. ročníka majú prax podľa rozvrhu.

     • Organizácia vyučovania - 12. marec 2019 (utorok) 

     • Z dôvodu konania maturitných skúšok je zmenený rozvrh. Žiaci I. až III. ročníkov sa zúčastnia hudobného predstavenia v Mestskom kine. Zraz: 09.10 hod. v parku pred kinom. Začiatok predstavenia: o 09.30 hod.  

     • Maturita 2019

     • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch: a) slovenský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok), b) anglický jazyk dňa 13. marca 2019 (streda).

      Viac info nájdete v menu Maturanti/Maturitná skúška. 

     • Blahoželáme!

     • Vraví sa, že literatúra je len pre vyvolených, kráse slova rozumie len ušľachtilá duša. Vo štvrtok 28. februára 2019 sa v Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča pod záštitou vedúcej PK SJL PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Odbornú porotu tvorila dlhoročná pedagogička našej školy, výtvarníčka Mgr. Valéria Kostelníková, bývalá stredoškolská učiteľka Mgr. Helena Hradiská a absolventka školy pani Vierka Chovancová. Veríme, že pre všetkých zúčastnených to bolo príjemne prežité literárne dopoludnie. Porote ďakujeme za objektívne rozhodovanie a vytvorenie príjemnej atmosféry a víťazom zo srdca blahoželáme!

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 28. februára 2019 o 10.30 hod. sa koná školské kolo prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v učebni tvorivej dramatiky.  

     • Jarné prázdniny

     • Vedenie SOŠPg oznamuje, že 18. februára 2019 (pondelok) sa začínajú jarné prázdniny a trvajú až do 22. februára 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 25. februára 2017 (pondelok) podľa rozvrhu. 

     • Oznam pre stravníkov

     • Dňa 08. 02. 2019 (piatok) z vážnych havarijných dôvodov sa nebude variť pre zamestnancov a žiakov školy, ktorí odoberajú obed v ŠJ. Celodenná strava pre ubytovaných žiakov bude podaná formou balíčkov 08. 02. 2019 pri raňajkách v školskom internáte. Dochádzajúci žiaci a zamestnanci sú z obeda odhlásení.

     • AKORD 2019

     • Ani tento rok sme nevynechali organizáciu a realizáciu školského kola postupovej súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne AKORD. 29. 01. 2019 zvíťazili: 

      Kategória A1 - spev ľudových piesní - sólo

      1. Barbara Fördösová (3. C)

      2. Lucia Bigošová (2. A)

      3. Ivana Šefčíková (3. A).

      Cenu poroty získala Melánia Chovaňáková (1. A).

      Kategória A2 – spev ľudových piesní – duetá

      1. Barbara Fördösová (3. C) a Natália Petrášová (3. C)

      2. Ivana Kacviňarová (4. A) a Lucia Lachova (4. A)

      3. Kristína Pacáková (3. A) a Tamara Kiniková (3. A)

      Kategória B – spev populárnej piesne

      1. Miriam Jarošová (2. B)

      2. Adam Pavol (4. B)

      3. Kristína Dlugošová (4. C)

      Cena poroty: Erika Tiburáková (4. C).

      Súťažiaci umiestnení na prvom a druhom mieste budú reprezentovať našu školu na celoslovenskej súťaži žiakov pedagogických škôl a akadémií s medzinárodnou účasťou AKORD 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. a 10. apríla 2019 v Strednej odbornej škole pedagogickej v Leviciach. Držte prsty, nech uspejeme v silnej konkurencii. Bezpochyby máme na to!! :)

     • Odborná prax

     • Žiaci IV.A, IV.B a IV.C absolvujú odbornú prax na zmluvných pracoviskách školy od 4. do 15.2.2019 (2 týždne).  

     • Polročné prázdniny 

     • Vedenie SOŠPg oznamuje, že 1. februára 2019 (piatok) sú polročné prázdniny. Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok) podľa rozvrhu.