• Divadelné predstavenie

     • Dňa 29. januára 2019 (utorok) o 10.00 hod. sa všetci žiaci školy so svojimi pedagógmi zúčastnia pôvodného slovenského muzikálu NIKOLA ŠUHAJ  v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Odchod autobusu okolo 08.30 hod. pred školou a predpokladaný návrat do Levoče o 13.30 hod. Vstupné: žiak hradí 4€ a ostatné náklady ZRPŠ pri SOŠPg. 

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Vedenie SOŠPg oznamuje, že 27. decembra 2018 (štvrtok) sa začínajú vianočné prázdniny a trvajú až do 7. januára 2019 (pondelok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok) podľa rozvrhu.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ školy udeľuje žiakom denného štúdia v piatok 21. 12. 2018 z dôvodu havarijnej situácie (2.etapa opráv) v školskom internáte riaditeľské voľno. Vyučovanie končí vo štvrtok 20. 12. 2018 podľa rozvrhu. 

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ školy udeľuje žiakom denného štúdia v piatok 14. 12. 2018 z dôvodu havarijnej situácie (1. etapa) v školskom internáte riaditeľské voľno. Vyučovanie končí vo štvrtok 13. 12. 2018 podľa rozvrhu. 

     • Putujúce pero

     • Sme radi, že aj naši študenti sa zapojili do literárnej súťaže Putujúce pero, kde vyjadrili svoje myšlienky na tému Nežná revolúcia. O to viac nás teší, že ich literárne pokusy boli ocenené a odmenené 12. 12. 018 sa Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Priebežná prax v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

     • Študenti štvrtých ročníkov v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravili pod vedením svojich pedagógov v rámci priebežnej praxe mikulášske prekvapenia pre deti základných škôl v Levoči. Veríme, že aj vďaka nim bol mikulášsky deň v škole o čosi krajší.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Vedenie SOŠPg v Levoči všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) so začiatkom o 9.00 hod. Vítame záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov a učiteľov. Predstavíme možnosti štúdia v študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu a zistíte, čím naša škola žije. Tešíme sa na Vás.

     • Majstrovstvá levočských stredných škôl v písaní diktátu

     • 7. novembra 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla v Levoči prebehla súťaž v písaní diktátu. Súťaž bola dvojkolová, 12 najlepších súťažiacich z prvého kola postúpilo do druhého kola. Za každú pravopisnú chybu získava súťažiaci mínusový bod. Víťazmi sa stávajú súťažiaci s najnižším počtom mínusových bodov, prípadne súťažiaci bez mínusových bodov. Do súťaže sa zapojili levočské stredné školy. Víťazom sa stala žiačka Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, Levoča  - Lenka Grečková (IV.A). Srdečne blahoželáme, ale aj Denise Pjatakovej (IV.A), Bernardete Tomaščákovej (IV.A) a Diane Kalatovej (III.B) k výborným výsledkom!

     • RENÉ CENA

     • Nová literárna René Cena​ má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s kvalitnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum​ a Anasoft litera​. René Cena je prvá literárna cena, o ktorej rozhodujú študenti. V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera​. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené vo finálovej desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

      Študenti vybraných škôl majú na prečítanie piatich vybraných kníh sedem týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Žiaci našej školy diskutovali v pondelok 22. 10. 2018 o knihe TISÍCROČNÁ ŽENA s autorkou knihy Ľubou Lesnou​. Žiaci mohli diskutovať nielen o knihe, ale aj o literárnych začiatkoch autorky, o jej pádoch i vzostupoch.

     • IUVENTUS PAEDAGOGICA V Bratislave

     • V dňoch 11. - 14. októbra sa v Bratislave - Staré Mesto konal festival Dni neprofesionálneho umenia. Náš spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA bol vybraný ako jeden z najlepších neprofesionálnych telies na Slovensku. Spolu s ďalšími účastníkmi sme vystúpili v sobotňajšom programe v Kostole Zvestovania Pána. Do koncepcie tohto podujatia nás zaradil hlavný organizátor Národné osvetové centrum. Sme radi, že náš spevácky zbor hájil dobré meno školy za hranicami regiónu.

      http://www.tvor-ba.sk/

    • Deň Prešovského kraja - utorok 23. októbra 2018
     • Deň Prešovského kraja - utorok 23. októbra 2018

     • Dňa 23. 10. 2018 (utorok) sa bude konať Deň Prešovského samosprávneho kraja. Keďže Prešovský samosprávny kraj je aj našim zriaďovateľom, sprístupníme vám priestory našej školy. Môžete sa prísť pozrieť na otvorené hodiny po celý deň. O 10.45 hod. sme pre vás v aule školy pripravili besedu s poslancom Prešovského samosprávneho kraja. Veríme, že zodpovie vaše zvedavé otázky. Tešíme sa na vás.