• Účelové cvičenie 

     • Dňa 26. júna 2018 (utorok) sa žiaci I.A, I.B, I.C, II.A, II.B a II.C zúčastnia účelového cvičenia. Zraz: 08.30 hod. v parku pred kinom.  

     • Zápis žiakov do prvého ročníka

     • Dňa 28. júna 2018 (štvrtok) sa koná zápis prijatých žiakov do prvého ročníka v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2018/2019 o 09.00 hod. v budove Strednej pedagogickej školy v Levoči (v prípade, že sa zápisu nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť, dohodnite si náhradný termín telefonicky). 

     • Výdaj obedov

     • Oznamujeme všetkým stravníkom, že  z obeda  dňa 27. - 29. júna 2018 je možné sa odhlásiť najneskôr do 27. júna 2018 (streda) do 15.00 hod. Odhlášky z obeda po uvedenom termíne nebudú odhlásené. 

      Zmena času výdaja obedov: 

      27. 6. 2018 /streda/  od 11.30 do 13.00 hod. 

      28. 6. 2018 /štvrtok/  od 11.30 do 13.00 hod. 

      29. 6. 2018 /piatok/ od 10.00 do 12.00 hod. 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 29. júna 2018 (piatok) o 08.45 hod. na školskom dvore, po programe bude prebiehať odovzdávanie vysvedčení v triedach. 

     • Letné prázdniny

     • Vedenie SPgŠ oznamuje žiakom školy, že 02. júla 2018 (pondelok) sa začínajú letné prázdniny a trvajú až do 31. augusta 2018 (piatok). Všetkým učiteľom a žiakom prajeme príjemný oddych a nabratie nových síl do ďalšieho šk. roka.  

     • Termín talentových skúšok pre pomaturitné štúdium

     • Riaditeľ SPgŠ oznamuje všetkým uchádzačom o dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch 25. - 26. júna 2018 (pondelok/utorok) v budove školy. Začiatok skúšok je 25. 06. 2018 o 12.30 hod. a 26. 06. 2018 o 07.30 hod. podľa pozvánky. 

     • Esej Jána Johanidesa

     • Veľmi nás teší, ak sa môžeme pýšiť žiakmi, ktorí úspešne rezprezentujú školu. Viktória Klingová (IV.A), zo srdca blahoželáme! 

       

      Hodnotenie eseje Viktórie Klingovej (Miroslava Vallová)

      Esej Jána Johanidesa 2018

      Esej je produktom autorovej osobnosti, to sme už na tomto mieste spomenuli, je však aj produktom okolností, epochy, v ktorej autor žije. Eseje sú takpovediac barometrom spoločenskej atmosféry: Text Viktórie Klingovej pod názvom  Útek, inšpirovaný citátom z myšlienok Jána Johanidesa Našou najväčšou chybou je fakt, že sme pripustili odumieranie citov, nie je esejou v pravom slova zmysle, ale skôr pokusom o poviedku, no jeho inšpiráciou  nepochybne sú zložité a neľahké okolnosti, v ktorých sa zmieta súčasná doba. Príbeh rodiny, ktorá uniká pred bližšie nešpecifikovaným, ale predstaviteľným /do istej miery/ nebezpečenstvom z bližšie nešpecifikovanej krajiny prezrádza hlbokú mieru empatie autorky aj odvahu uvažovať o veciach, ktoré máme tendenciu vytesňovať zo svojho vnímania sveta. 
      Porota Ceny Jána Johanidesa sa rozhodla oceniť prácu Viktórie Klingovej pre budúcu možnú silu myšlienok a schopnosti formulácie autorky, pre jej odvahu a empatiu.

     • Zápis žiakov do prvého ročníka 

     • 24. mája 2018 (štvrtok) sa koná zápis prijatých žiakov do prvého ročníka v odbore animátor voľného času pre školský rok 2018/2019 v budove školy od 08.00 do 16.00 hod. 

     • Dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 

     • Riaditeľ SPgŠ v Levoči oznamuje, že záujemcovia o štúdium v šk. r. 2018/2019 v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium) môžu posielať prihlášku s prílohami do 31. mája 2018 na našu adresu. Bližšie informácie nájdete v ľavom menu Prijímacie skúšky/ Pomaturitné štúdium a na sekretariáte školy. 

     • Maturitná skúška 2018  

     • Akademický týždeň je od 14. do 18. mája 2018.  

      Praktická časť odbornej zložky prebieha v termíne od 21. do 25. mája 2018 formou obhajoby vlastného projektu pre II.D a II.E a praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy pre IV.A, IV.B a IV.C. 

      Ústne maturitné skúšky zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a teoretickej časti odbornej zložky sa konajú v termíne od 28. mája do 1. júna 2018. Teoretická časť odbornej zložky pre II.D a II.E sa koná v termíne od 21. do 25. mája 2018.

      Ďalšie info si prečítate v ľavom menu Maturanti/ Maturitná skúška. 

     • Výdaj obedov 

     • Počas praktickej časti odbornej zložky (21. - 25. mája 2018) je výdaj obedov zabezpečený v čase od 11.30 - 12.30 hod. 

      Počas ústnej formy internej časti MS (28. mája - 1. júna 2018) je výdaj obedov zabezpečený v čase od 11.45 - 12.45 hod.  

     • Florinova jar 2018

     • Primátor mesta Dolný Kubín a občianske združenie HOMO ERECTUS, vyhlásili literárnu súťaž o cenu mesta THF - XVIII. ročník Florinova jar od 17. novembra 2017 do 31. marca 2018.

      Do súťaže sa v mesiacoch od 17. novembra 2017 do 31. marca 2018 prihlásilo 53 autorov píšucich poéziu a prózu. Porota v zložení: Juraj Lukáč - bývalý redaktor Noviny Orava, grafik Marián Lauko, Miro S. Líška, Peter Medvecký – hudobník a skladateľ.

      Srdečne blahoželáme Kristíne Zvolinskej za udelené ZVLÁŠTNE OCENENIE!

     • Popletená rozprávka

     • Jedna rozprávka, jedno predstavenie, trinásť animátorov, no dva rozdielne typy obecenstva. POPLETENÁ ROZPRÁVKA. Animátori voľného času zo 4.C triedy si v dňoch 26. a 27. apríla 2018 pripravili rozprávkový animačný program pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. Počas ich štúdia to bola posledná animácia, nakoľko už o pár dní ich čaká skúška dospelosti. Všetkým im úprimne držíme palce! Prvé predstavenie bolo pre deti z Materskej školy na Ul. Francisciho v Levoči v priestoroch našej školy. Druhé predstavenie bolo v Centre sociálnych služieb Domovina Žehra - Hodkovce. Predstavenie bolo spojené s prehliadkou kaštieľa v Hodkovciach. Dva rozdielne typy obecenstva. Rozdielne, a predsa podobné, možno rovnaké.. Čisté a úprimné!

     • Rozlúčka štvrtákov so školou 

     • Slávnostná rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka je 9. mája 2018 (streda). Prajeme našim maturantom veľa trpezlivosti pri učení a úspešné zvládnutie skúšok.