• Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025

     • Zoznam uchádzačov/uchádzačiek podľa výsledkov prijímacieho konania na školský rok 2024/2025 nájdete v hornom menu Prijímacie skúšky / Výsledky.

      Dňa 17.05.2024 zašleme každému uchádzačovi/uchádzačke výsledok o prijatí a neprijatí aj prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.

     • Medzinárodný hudobný festival Costa Barcelona (Španielsko)

     • Dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA sa v dňoch 1.- 6. mája  2024 zúčastnil Medzinárodného hudobného festivalu Costa Barcelona (Španielsko), kde svojim spevom reprezentoval Slovensko, Levoču a Strednú odbornú školu pedagogickú v Levoči. Išlo už o v poradí 10.ročník nesúťažnej prehliadky, kde sa stretávajú zbory z  rôznych krajín: Estónsko, Írsko a Turecko. Domov si odnášame veľa  skúseností a zážitkov. 

     • Dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

     • Riaditeľ SOŠPg v Levoči oznamuje, že záujemcovia o štúdium v šk. r. 2024/2025 v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium) môžu podať prihlášku do 31. mája 2024 na našu adresu. Bližšie informácie nájdete v hornom menu v časti Prijímacie skúšky / Pomaturitné štúdium. 

     • 180. výročie exodu štúrovcov do Levoče

     • Naši chlapci a chlapci z gymnázia hrali na námestí pred sochou Ľudovíta Štúra historické dramatické časti z príležitosti príchodu protestujúcich študentov z bratislavského lýcea do Levoče. Hymnické piesne zaspieval spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA.(Štátna hymna, Gaudeamus, Kto za pravdu horí).

      Vedenie Matice slovenskej z Martina, Liptovského Mikuláša, zo Sp. Novej Vsi a Levoče ďakujú vedeniu školy za úspešnú atmosféru, nášmu speváckemu zboru, folklóru, chlapcom - štúrovcom.

     • Mládež spieva 2024

     • Dňa 26.3.2024 sa vo Vranove Nad Topľou konal 52. ročník súťaže speváckych zborov Mládež spieva. Náš zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA pod vedením Blanky Richnavskej a Slavomíra Kolesára, sa umiestnil v krásnom striebornom pásme. Srdečne gratulujeme.

     • Súťažná prehliadka pedagogických škôl AKORD 2024

     • 20.03.2024 sa naše žiacky zúčastnili 6. ročníka súťažnej prehliadky pedagogických škôl v speve ľudovej a populárnej piesne AKORD 2024. Našu školu reprezentovali žiačky: M. Džurňáková (IV.B), E. Trnková (IV.A), J. Bukovinová (IV.C), D. Greňová (I.B) a akordeónový sprievod v podaní A. Hudáčeková. Pedagogické školy na Slovensku i v Čechách priniesli tie najlepšie speváčky, konkurencia bola veľká. Odborná porota rozhodla a my sme si odniesli 2. miesto v speve populárnej piesne - E. Trnková. Ďakujeme za veľa krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, skúseností a priateľstvá.

      Pripravili: PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD., Mgr. Dominika Sokolská, DiS. art.

     • Celoslovenská spevácka súťaž FULLSTAR 2024

     • Dňa 12.03.2024 sa naše žiacky zúčastnili 7. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže FULLSTAR 2024 v Ružomberku. Školu reprezentovali Dorota Nehilová a Diana Svitaňová - ktorá sa umiestnila v striebornom pásme.

      Pripravila: Mgr. Dominika Sokolská, DiS. art.

     • Expert geniality show - celoslovenská súťaž

     • Dňa 28.11.2023 sa 6 žiakov z triedy III.A zúčastnilo súťaže Expert geniality show, ktorú každoročne organizuje nezisková organizácia Talentída. Súťažiaci si vyberali dve zo šiestich ponúknutých tém – Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Po dlhom čakaní na výsledky sa môžeme nakoniec pochváliť získaním ocenenia Top expert pre troch žiakov – Nataše Malecovej, Kataríny Trembovej a Samuela Petreka. Súťaže sa zúčastnila aj Nina Pridalová, Agáta Matalíková a Gréta Fördösová, ktoré síce ocenenie Top experta nezískali,  určite si však zaslúžia pochvalu za reprezentáciu školy.

      Pripravila J. Markovičová

     • SLÁVNOSTNÝ KONCERT

     • Stredná odborná škola pedagogická srdečne pozýva priaznivcov krásnej hudby na slávnostný koncert pri príležitosti odovzdania dirigentskej taktovky Igora Gregu, ktorý sa bude konať v piatok 8. marca 2024 o 18.00 hod. v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi.

     • Okresné kolo vo FLORBALE žiakov a žiačok stredných škôl

     • Dňa 13. februára 2024 sa študenti našej školy zúčastnili okresného kolo vo florbale žiakov a žiačok stredných škôl. Organizátorom tohto turnaja bolo CVČ v Levoči a miestom konania ŠH na ZŠ Francisciho. Samozrejme, že sme na tomto turnaji nechýbali ani my a úspešne sme reprezentovali našu školu. Naše dievčatá si v konkurencií štyroch tímov (Gymnázium J.F.R., Gymnázium sv. F.A., Stredná zdravotnícka škola a Stredná odborná škola pedagogická) počínali suverénne, vyhrali všetky tri zápasy a obsadili prvé miesto. Týmto umiestnením si zabezpečili účasť na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v jarných mesiacoch v Prešove. Aj naši chlapci si nepočínali zle, v silnej konkurencií šiestich tímov (Gymnázium J.F.R., Gymnázium sv. F.A., Stredná zdravotnícka škola, SOŠ Majstra Paula, SOŠ Bjacovce a Stredná odborná škola pedagogická) nebojovali o popredné umiestnenie, ale zahrali veľmi dobre vyrovnané zápasy. Všetci si za reprezentáciu našej školy zaslúžia tu najvyššiu pochvalu.

      Našu školu reprezentovali:

      Bekešová Dominika (3.C), Čižiková Ela (2:B), Halčinová Karolína (3:C), Horváthová Lea (2.B), Hudáčeková Anna (1.B), Janíková Viktória (1.A), Marflaková Miriam (3:C), Morongová Vanes (4.B), Oravcová Sofia (4.C), Slivošová Patrícia (2:B), Vilkovská Nikola (1.A)   

      Boguský Martin (2.B), Gemzický Noel (3:C), Lisoň Jakub (2.B), Mižigár Adam (1.A), Mižigár Lukáš (4.C), Neupaver Norbert (2.C), Strella Šimon (2.C).

      Pripravil: Brečka Štefan

     • Svetový deň čítania nahlas

     • 07. 02. 2024 bol Svetovým dňom čítania nahlas, v rámci ktorého naše žiačky a naši žiaci 1. A, 1. B, 2. B a 3. B na niektorých hodinách mali možnosť nahlas čítať zo svojej obľúbenej knihy, a tak sa podeliť so svojim čitateľským zážitkom. Zároveň v tento deň vybraní žiaci čítali nahlas zo svojich obľúbených kníh spolu s pani Mgr. Jankou Dolanskou v Knižnici Jána Henkela v Levoči.

     • Tematický deň „Zvieratá v literatúre“

     • Dňa 30. januára 2024 sa študenti 3.A triedy zúčastnili tematického dňa „Zvieratá v literatúre“ v Spojenej škole internátnej v Levoči. Na začiatku študenti predviedli divadelné vystúpenie s názvom „Ľadové kráľovstvo”. Následne žiaci jednotlivých tried spolu s učiteľmi a študentmi pracovali v tvorivých skupinách, ktorých výsledné úlohy boli odprezentované v závere dňa. Všetci si tento nezabudnuteľný deň užili a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

     • OZNÁMENIE o konaní volieb do Rady školy pri SOŠPg  v Levoči

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej, Bottova 15A, 054 01 Levoča na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 16. 01. 2024 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči.

      Voľby jedného zástupcu žiackej školskej rady sa uskutočnia 13. 02. 2024 o 9.45 hod. v miestnosti č. 125

      Pozvánka

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ

     • 5.10.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov stredných škôl, kt. zorganizovalo CVČ Olymp a ZŠ G. Haina v Levoči. Štartovali všetky stredné školy z okresu Levoča. Našu školu reprezentovali Zoja Koršalová, Vanesa Morongová, Martin Boguský, Šimon Strella a Nórbert Neupauer. Zoja Koršalová sa umiestnila na 1.mieste a Vanesa Morongová na 3.mieste. V súťaží družstiev dievčatá celkovo obsadili 1.miesto, k čomu im srdečne blahoželáme.

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

     • Oznamujeme žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 04. 09. 2023 (pondelok) o 09:00 hod. na nádvorí školy.

      Po oficiálnom začiatku školského roka dostanú žiaci všetky potrebné informácie súvisiace so štúdiom od svojich triednych učiteľov na úvodnom stretnutí v učebniach.

      Mgr. Miloslav Repaský

      riaditeľ školy