• Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

          • Dňa 15. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Bolo zamerané na overovanie vedomostí z jazykových zručností - počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a používanie jazyka. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 30 študentov z viacerých tried našej školy. Následne súťažiaci, ktorí skončili na prvých troch miestach v písomnej časti, absolvovali dňa 22. 11. 2021 ústne kolo. Najlepšie zo všetkých súťažiacich si počínala Alexandra Sukeníková zo 4. C triedy. Veľmi tesne za ňou na druhom mieste skončila Nina Šmelková z 3. C triedy a na treťom Anežka Neupauerová z 3. B triedy. Víťazke gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 13. 01. 2022 v Poprade.