• Erasmus+ vyhodnotenie výzvy 2023

     • V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu naša škola získala grant vo výške 64 499 EUR s projektom „Rozvoj jazykových a odborných kompetencií v Európe“. Projekt potrvá 12 mesiacov, v rámci neho bude v školskom roku 2023/2024 na odbornú prax do Írska do Dublinu vyslaných 16 žiakov a na vzdelávací kurz v anglickom jazyku 3 učitelia. Tešíme sa na nové zážitky!

     • Akademická Banská Bystrica

     • Iuventus Paedagogica sa v dňoch 17.05.-19.05.2023 zúčastnil festivalu zborového spevu Akademická Banská Bystrica 2023. Úspešne reprezentoval našu školu a domov si odniesol strieborné pásmo a cenu primátora mesta Banská Bystrica. Zbor pracuje pod vedením Mgr. Blanky Richnavskej, DiS. art. a PaedDr. Slavomíra Kolesára. Na klavíri ich sprevádzala Mgr. Dana Vrabľová.Všetkým srdečne gratulujeme.